(HR) (izmjena) Nabavka usluga prijevoza učenika osnovnih škola kojima je osnivač Požeško-slavonska županija

Datum objave: 26.02.2021. 09:31 / Izvor: Official Journal of the European Union, 26.02.2021.

Hrvatska-Požega: Usluge cestovnog putničkog prijevoza za posebne namjene

2021/S 040-100465

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2020/S 198-480408)

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Požeško-slavonska županija
Nacionalni registracijski broj: 48744373701
Poštanska adresa: Županijska 7
Mjesto: Požega
NUTS kod: HR049 Požeško-slavonska županija
Poštanski broj: 34000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Darija Novak
E-pošta: darija.novak@pszupanija.hr
Telefon: +385 34290251
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.pszupanija.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Prijevoz učenika osnovnih škola kojima je osnivač Požeško-slavonska županija

Referentni broj: VV 2020/2

II.1.2)Glavna CPV oznaka

60130000 Usluge cestovnog putničkog prijevoza za posebne namjene

II.1.3)Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4)Kratak opis:

Prijevoz učenika osnovnih škola kojima je osnivač Požeško-slavonska županija.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

22/02/2021

VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest

Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 198-480408

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Broj odjeljka: IV.2.2

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda

Umjesto:

Datum: 08/02/2021

Lokalno vrijeme: 10:00

Glasi:

Datum: 09/03/2021

Lokalno vrijeme: 11:30

Broj odjeljka: IV.2.7

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda

Umjesto:

Datum: 08/02/2021

Lokalno vrijeme: 10:00

Glasi:

Datum: 09/03/2021

Lokalno vrijeme: 11:30

VII.2)Ostali dodatni podaci:

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: