(HR) (izmjena) Nabavka usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i sakupljanje biorazgradivog komunalnog otpada, za djelatnosti gospodarenja otpadom

Datum objave: 24.02.2021. 11:29 / Izvor: Official Journal of the European Union, 24.02.2021.

Hrvatska-Sveta Nedelja: Usluge u vezi s otpacima i otpadom

2021/S 038-096287

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2020/S 192-464907)

Pravna osnova:

Direktiva 2014/23/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Grad Sveta Nedelja
Nacionalni registracijski broj: 24436052952
Poštanska adresa: Trg Ante Starčevića 5
Mjesto: Sveta Nedelja
NUTS kod: HR04 Kontinentalna Hrvatska
Poštanski broj: 10431
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Martina Fabijan
E-pošta: martina.fabijan@grad-svetanedelja.hr
Telefon: +385 13335444
Telefaks: +385 13335444
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.grad-svetanedelja.hr
Adresa profila kupca: www.grad-svetanedelja.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

 

Predmet koncesije je prikupljanje miješanog komunalnog otpada i sakupljanje biorazgradivog komunalnog otpada

 

II.1.2)Glavna CPV oznaka

90500000 Usluge u vezi s otpacima i otpadom

II.1.3)Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4)Kratak opis:

 

Predmet koncesije je pružanje javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom, i to prikupljanje miješanog komunalnog otpada i sakupljanje biorazgradivog komunalnog otpada te odvojeno sakupljanje komunalnog otpada putem spremnika na javnim površinama i kod korisnika usluge, putem reciklažnog dvorišta, putem mobilnog reciklažnog dvorišta i odvojeno prikupljanje krupnog (glomaznog) otpada.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

19/02/2021

VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest

Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 192-464907

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Broj odjeljka: IV.2.2

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda:*

Umjesto:

Datum: 26/02/2021

Lokalno vrijeme: 09:30

Glasi:

Datum: 19/03/2021

Lokalno vrijeme: 09:30

VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: