(HR) (izmjena) Nabavka usluga pripreme natječajne dokumentacije za projekt Digitalizacija kulturne baštine

Datum objave: 08.07.2017. 10:32 / Izvor: Official Journal of the European Union, 08.07.2017.

Hrvatska-Zagreb: Usluge općeg savjetovanja na području poslovanja

2017/S 129-264266

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2017/S 108-217268)

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Ministarstvo kulture
37836302645
Runjaninova 2
Zagreb
10000
Hrvatska
Osoba za kontakt: Jelena Bilić, Srđan Bogdanović, Ana Bogut
Telefon: +385 14866519/+385 14866210/+385 14866535
E-pošta: nabava@min-kulture.hr
Telefaks: +385 14866280
NUTS kod: HR

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.min-kulture.hr/default.aspx

Adresa profila kupca: http://www.min-kulture.hr/default.aspx

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Nabava usluga pripreme natječajne dokumentacije za projekt „Digitalizacija kulturne baštine”.

 

Referentni broj: EV.VV-2-2017
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79411000
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

 

Predmet javnog nadmetanja je nabava usluga tehničke podrške za pripremu Projekta digitalizacije kulturne baštine, a sve prema opisu predmeta nabave i sukladno troškovniku koji je sastavni dio Dokumentacije o nabavi.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
06/07/2017
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2017/S 108-217268

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:
Umjesto:
Datum: 17/07/2017
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 31/07/2017
Lokalno vrijeme: 10:00
Broj odjeljka: IV.2.7)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Uvjeti za otvaranje ponuda:
Umjesto:
Datum: 17/07/2017
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 31/07/2017
Lokalno vrijeme: 10:00
VII.2)Ostali dodatni podaci:

 

Broj objave u Dodatku SL-u: 2017/S 108-217740.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: