(HR) (izmjena) Nabavka usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu nad izvođenjem radova na izgradnji nove luke Korčula – luka Polačište

Datum objave: 08.02.2021. 09:40 / Izvor: Official Journal of the European Union, 08.02.2021.

Hrvatska-Korčula: Nadzor građevinskih radova

2021/S 026-065097

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 005-006347)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA KORČULA
Nacionalni registracijski broj: 11940092232
Poštanska adresa: TRG PETRA ŠEGEDINA 7
Mjesto: Korčula
NUTS kod: HR03 Jadranska Hrvatska
Poštanski broj: 20260
Država: Hrvatska
E-pošta: katarina.zaknic.cenan@portkorcula.eu
Telefon: +385 20715241
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://portkorcula.eu/

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Stručni nadzor i koordinator zaštite na radu nad izvođenjem radova na izgradnji nove luke Korčula - luka Polačište

 

Referentni broj: JN-POL-2/2021
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71247000 Nadzor građevinskih radova
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

 

Predmet ove nabave je stručni nadzor i koordinator zaštite na radu nad izvođenjem radova na izgradnji nove luke Korčula - luka Polačište

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
03/02/2021
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 005-006347

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: II.2.5
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Kriterij troška:
Umjesto:

 

Da

 

Glasi:

 

Ne

 

Broj odjeljka: II.2.5
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Kriterij je cijena
Umjesto:

 

Ne

 

Glasi:

 

Da

 

Broj odjeljka: II.2.5
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Kriterij trošak / cijena
Umjesto:

 

Trošak

 

Glasi:

 

Cijena

 

Broj odjeljka: II.2.5
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Trošak tekst - opis
Umjesto:

 

Financijski dio ponude - cijena ponude

 

Glasi:

 

Cijena

 

Broj odjeljka: II.2.5
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Cijena - ponder
Umjesto:
Glasi:

 

30,00

 

VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: