(HR) (izmjena) Nabavka usluga upravljanja projekta implementacije sustava eBolnica i usluge pomoći u provedbi i praćenju postupaka javne nabave i administracije projekta

Datum objave: 03.03.2021. 09:26 / Izvor: Official Journal of the European Union, 03.03.2021.

Hrvatska-Zagreb: Usluge savjetovanja na području vođenja projekta

2021/S 043-108504

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2020/S 222-545358)

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Ministarstvo zdravstva
Nacionalni registracijski broj: 88362248492
Poštanska adresa: Ksaver 200a
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: nabava@miz.hr
Telefon: +385 14607561
Internetska(-e) adresa(-e): 
Glavna adresa: https://zdravlje.gov.hr/

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Usluge upravljanjem projekta implementacije sustava eBolnica i usluge pomoći u provedbi i praćenju postupaka javne nabave i administracije projekta

Referentni broj: 44/20-OP

II.1.2)Glavna CPV oznaka

72224000 Usluge savjetovanja na području vođenja projekta

II.1.3)Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4)Kratak opis:

Usluge upravljanjem projekta implementacije sustava eBolnica i usluge pomoći u provedbi i praćenju postupaka javne nabave i administracije projekta.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

26/02/2021

VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest

Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 222-545358

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Broj odjeljka: IV.2.6

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok valjanosti ponude:

Umjesto: 

Datum: 01/06/2021

Lokalno vrijeme: 00:00

Glasi: 

Datum: 11/06/2021

Lokalno vrijeme: 00:00

Broj odjeljka: IV.2.2

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda

Umjesto: 

Datum: 01/03/2021

Lokalno vrijeme: 10:00

Glasi: 

Datum: 11/03/2021

Lokalno vrijeme: 10:00

Broj odjeljka: IV.2.7

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda

Umjesto: 

Datum: 01/03/2021

Lokalno vrijeme: 10:00

Glasi: 

Datum: 11/03/2021

Lokalno vrijeme: 10:00

VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: