(HR) (izmjena) Nabavka usluga upravljanjem projekta implementacije sustava eBolnica i usluge pomoći u provedbi i praćenju postupaka javne nabave i administracije projekta

Datum objave: 12.03.2021. 10:25 / Izvor: Official Journal of the European Union, 12.03.2021.

Hrvatska-Zagreb: Usluge savjetovanja na području vođenja projekta

2021/S 050-126182

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2020/S 222-545358)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Nacionalni registracijski broj: 88362248492
Poštanska adresa: Ksaver 200a
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: nabava@miz.hr
Telefon: +385 14607561
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://zdravlje.gov.hr/

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Usluge upravljanjem projekta implementacije sustava eBolnica i usluge pomoći u provedbi i praćenju postupaka javne nabave i administracije projekta

 

Referentni broj: 44/20-OP
II.1.2)Glavna CPV oznaka
72224000 Usluge savjetovanja na području vođenja projekta
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

 

Usluge upravljanjem projekta implementacije sustava eBolnica i usluge pomoći u provedbi i praćenju postupaka javne nabave i administracije projekta

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
08/03/2021
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 222-545358

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.6
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok valjanosti ponude:
Umjesto:
Datum: 11/06/2021
Lokalno vrijeme: 00:00
Glasi:
Datum: 01/07/2021
Lokalno vrijeme: 00:00
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 11/03/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 01/04/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 11/03/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 01/04/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: