(HR) Nabavka dijelova mehaničkog pogona tramvaja – 5 grupa

Datum objave: 26.02.2021. 09:32 / Izvor: Official Journal of the European Union, 26.02.2021.

Hrvatska-Zagreb: Dijelovi lokomotiva ili vagona

2021/S 040-097912

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Grad Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 61817894937
Poštanska adresa: Avenija Dubrovnik 15
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10020
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@zagreb.hr
Telefon: +385 16506578
Internetska(-e) adresa(-e): 
Glavna adresa: www.zagreb.hr

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F2-0007605

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Regionalno ili lokalno tijelo

I.5)Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Dijelovi mehaničkog pogona tramvaja – 5 grupa

Referentni broj: 2021-10

II.1.2)Glavna CPV oznaka

34631000 Dijelovi lokomotiva ili vagona

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave su: dijelovi mehaničkog pogona za tramvajska vozila tipa TMK 301, 401, 201, 2100: zupčanici, dijelovi kočnika tramvaja, kardanska vratila i dijelovi kardanskih vratila, kotači i osovine, dijelovi kolnog sloga i ostali dijelovi tramvaja. Naručitelj samostalno u svojim radionicama održava tramvajska vozila te su predmetne robe potrebne radi zamjene neispravnih i dotrajalih dijelova tramvaja. Zbog starosti vozila i zbog prestanka proizvodnje naručitelj nije u mogućnosti nabaviti predmetne robe po oznaci proizvođača tramvajskih vozila, te je izradio nacrte i tehničke standarde za izradu predmetnih roba osim za stavke iz grupe 5. - podloške odstojne, za koje su u troškovniku navedene dimenzije i oznaka materijala izrade....

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 2 400 000.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da

Ponude se mogu podnijeti za sve grupe

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Grupa 1 – Zupčanici za tramvaje

Grupa br.: 1

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

34631000 Dijelovi lokomotiva ili vagona

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR041 Grad Zagreb

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave su: dijelovi mehaničkog pogona za tramvajska vozila tipa TMK 301, 401, 201, 2100: zupčanici, dijelovi kočnika tramvaja, kardanska vratila i dijelovi kardanskih vratila, kotači i osovine, dijelovi kolnog sloga i ostali dijelovi tramvaja. Naručitelj samostalno u svojim radionicama održava tramvajska vozila te su predmetne robe potrebne radi zamjene neispravnih i dotrajalih dijelova tramvaja. Zbog starosti vozila i zbog prestanka proizvodnje naručitelj nije u mogućnosti nabaviti predmetne robe po oznaci proizvođača tramvajskih vozila, te je izradio nacrte i tehničke standarde za izradu predmetnih roba osim za stavke iz grupe 5. – podloške odstojne, za koje su u troškovniku navedene dimenzije i oznaka materijala izrade...

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 10 bodova

Cijena - Ponder: 90 BODOVA

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 600 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 24

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Grupa 2 – Dijelovi kočnika tramvaja

Grupa br.: 2

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

34631000 Dijelovi lokomotiva ili vagona

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR041 Grad Zagreb

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave su: dijelovi mehaničkog pogona za tramvajska vozila tipa TMK 301, 401, 201, 2100: zupčanici, dijelovi kočnika tramvaja, kardanska vratila i dijelovi kardanskih vratila, kotači i osovine, dijelovi kolnog sloga i ostali dijelovi tramvaja. Naručitelj samostalno u svojim radionicama održava tramvajska vozila te su predmetne robe potrebne radi zamjene neispravnih i dotrajalih dijelova tramvaja. Zbog starosti vozila i zbog prestanka proizvodnje naručitelj nije u mogućnosti nabaviti predmetne robe po oznaci proizvođača tramvajskih vozila, te je izradio nacrte i tehničke standarde za izradu predmetnih roba osim za stavke iz grupe 5. – podloške odstojne, za koje su u troškovniku navedene dimenzije i oznaka materijala izrade....

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 10 bodova

Cijena - Ponder: 90 bodova

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 350 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 24

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Grupa 3 – KARDANSKA VRATILA I DIJELOVI KARDANA ZA TRAMVAJE

Grupa br.: 3

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

34631000 Dijelovi lokomotiva ili vagona

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR041 Grad Zagreb

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave su: dijelovi mehaničkog pogona za tramvajska vozila tipa TMK 301, 401, 201, 2100: zupčanici, dijelovi kočnika tramvaja, kardanska vratila i dijelovi kardanskih vratila, kotači i osovine, dijelovi kolnog sloga i ostali dijelovi tramvaja. Naručitelj samostalno u svojim radionicama održava tramvajska vozila te su predmetne robe potrebne radi zamjene neispravnih i dotrajalih dijelova tramvaja. Zbog starosti vozila i zbog prestanka proizvodnje naručitelj nije u mogućnosti nabaviti predmetne robe po oznaci proizvođača tramvajskih vozila, te je izradio nacrte i tehničke standarde za izradu predmetnih roba osim za stavke iz grupe 5. – podloške odstojne, za koje su u troškovniku navedene dimenzije i oznaka materijala izrade....

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 10 bodova

Cijena - Ponder: 90 bodova

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 450 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 24

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Grupa 4 –Kotači i osovine za tramvaje

Grupa br.: 4

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

34631000 Dijelovi lokomotiva ili vagona

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR041 Grad Zagreb

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave su: dijelovi mehaničkog pogona za tramvajska vozila tipa TMK 301, 401, 201, 2100: zupčanici, dijelovi kočnika tramvaja, kardanska vratila i dijelovi kardanskih vratila, kotači i osovine, dijelovi kolnog sloga i ostali dijelovi tramvaja. Naručitelj samostalno u svojim radionicama održava tramvajska vozila te su predmetne robe potrebne radi zamjene neispravnih i dotrajalih dijelova tramvaja. Zbog starosti vozila i zbog prestanka proizvodnje naručitelj nije u mogućnosti nabaviti predmetne robe po oznaci proizvođača tramvajskih vozila, te je izradio nacrte i tehničke standarde za izradu predmetnih roba osim za stavke iz grupe 5. - podloške odstojne, za koje su u troškovniku navedene dimenzije i oznaka materijala izrade....

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 10 bodova

Cijena - Ponder: 90 bodova

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 350 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 24

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Grupa 5 – Dijelovi reduktora i voznog postolja

Grupa br.: 5

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

34631000 Dijelovi lokomotiva ili vagona

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR041 Grad Zagreb

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave su: dijelovi mehaničkog pogona za tramvajska vozila tipa TMK 301, 401, 201, 2100: zupčanici, dijelovi kočnika tramvaja, kardanska vratila i dijelovi kardanskih vratila, kotači i osovine, dijelovi kolnog sloga i ostali dijelovi tramvaja. Naručitelj samostalno u svojim radionicama održava tramvajska vozila te su predmetne robe potrebne radi zamjene neispravnih i dotrajalih dijelova tramvaja. Zbog starosti vozila i zbog prestanka proizvodnje naručitelj nije u mogućnosti nabaviti predmetne robe po oznaci proizvođača tramvajskih vozila, te je izradio nacrte i tehničke standarde za izradu predmetnih roba osim za stavke iz grupe 5. – podloške odstojne, za koje su u troškovniku navedene dimenzije i oznaka materijala izrade....

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 10 bodova

Cijena - Ponder: 90 bodova

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 650 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 24

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma

Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata

Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 3

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 31/03/2021

Lokalno vrijeme: 09:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 31/03/2021

Lokalno vrijeme: 09:00

Mjesto: 

Ured za javnu nabavu, Zagreb, Avenija Dubrovnik 15, I. kat, soba 101.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

23/02/2021

  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: