(HR) Nabavka električne energije

Datum objave: 31.12.2019. 10:35 / Izvor: Official Journal of the European Union, 31.12.2019.

Hrvatska-Slavonski Brod: Električna energija

2019/S 251-621686

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:


Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Grad Slavonski Brod
Nacionalni registracijski broj: 58007872049
Poštanska adresa: Vukovarska 1
Mjesto: Slavonski Brod
NUTS kod: HR04A

Poštanski broj: 35000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Matej Dolibašić, Valerija Marinić
E-pošta: valerija.marinic@slavonski-brod.hr
Telefon: +385 35217098
Telefaks: +385 35217047

Internetska(-e) adresa(-e): 

Glavna adresa: https://www.slavonski-brod.hr/

Adresa profila kupca: https://www.slavonski-brod.hr/

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: OŠ Hugo Badalić
Nacionalni registracijski broj: 55766165731
Poštanska adresa: Borovska 3
Mjesto: Slavonski Brod
NUTS kod: HR04A

Poštanski broj: 35000
Država: Hrvatska
E-pošta: ured@os-hbadalic-sb.skole.hr

Internetska(-e) adresa(-e): 

Glavna adresa: www.os.hbadalic-sb.skole.hr

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: OŠ Blaž Tadijanović
Nacionalni registracijski broj: 46917309709
Poštanska adresa: Podvinjska 25
Mjesto: Slavonski Brod
NUTS kod: HR04A

Poštanski broj: 35000
Država: Hrvatska
E-pošta: ured@btadijanovic-sb.skole.hr

Internetska(-e) adresa(-e): 

Glavna adresa: www.os.btadijanovic-sb.skole.hr

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: OŠ Antun Mihanović
Nacionalni registracijski broj: 83875834457
Poštanska adresa: Antuna Mihanović 35
Mjesto: Slavonski Brod
NUTS kod: HR04A

Poštanski broj: 35000
Država: Hrvatska
E-pošta: antun.mihanovic@os-amihanovic-sb.skole.hr

Internetska(-e) adresa(-e): 

Glavna adresa: www.os-amihanovic-sb.skole.hr

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: OŠ Bogoslav Šulek
Nacionalni registracijski broj: 48931293683
Poštanska adresa: Aleja M.Krleže 2
Mjesto: Slavonski Brod
NUTS kod: HR04A

Poštanski broj: 35000
Država: Hrvatska
E-pošta: ured@os-bsulek-sb-skole.hr

Internetska(-e) adresa(-e): 

Glavna adresa: www.os-bsulek-sb-skole.hr

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: OŠ Ivan Goran Kovačić
Nacionalni registracijski broj: 14983338813
Poštanska adresa: Ulica Huge Badalića 8
Mjesto: Slavonski Brod
NUTS kod: HR04A

Poštanski broj: 35000
Država: Hrvatska
E-pošta: ured@os-igkovacic-sb.skole.hr

Internetska(-e) adresa(-e): 

Glavna adresa: www.os-igkovacic-sb.skole.hr

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: OŠ Vladimir Nazor
Nacionalni registracijski broj: 04275998510
Poštanska adresa: Franje Marinića 9
Mjesto: Slavonski Brod
NUTS kod: HR04A

Poštanski broj: 35000
Država: Hrvatska
E-pošta: os-vnazor-sb@os-vnazor-sb.skole.hr

Internetska(-e) adresa(-e): 

Glavna adresa: www.os-vnazor-sb.skole.hr

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: OŠ Ivana Brlić Mažuranić
Nacionalni registracijski broj: 12882114211
Poštanska adresa: Zagrebačka 78
Mjesto: Slavonski Brod
NUTS kod: HR04A

Poštanski broj: 35000
Država: Hrvatska
E-pošta: skola@os-ibmazuranic-sb.skole.hr

Internetska(-e) adresa(-e): 

Glavna adresa: www.os-ibmazuranic-sb.skole.hr

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: OŠ Dragutin Tadijanović
Nacionalni registracijski broj: 44691688491
Poštanska adresa: Naselje Andrije Hebranga 12/1
Mjesto: Slavonski Brod
NUTS kod: HR04A

Poštanski broj: 35000
Država: Hrvatska
E-pošta: ured@os-dragutin-tadijanovic-sb.skole.hr

Internetska(-e) adresa(-e): 

Glavna adresa: www.os-dragutin-tadijanovic-sb.skole.hr

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: OŠ Milan Amruš
Nacionalni registracijski broj: 46753125414
Poštanska adresa: Nikole Zrinskog 100
Mjesto: Slavonski Brod
NUTS kod: HR04A

Poštanski broj: 35000
Država: Hrvatska
E-pošta: ured@os-mamrus-sb.skole.hr

Internetska(-e) adresa(-e): 

Glavna adresa: www.os-mamrus-sb.skole.hr

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: OŠ Đuro Pilar
Nacionalni registracijski broj: 61259090087
Poštanska adresa: Vinogorska 1
Mjesto: Slavonski Brod
NUTS kod: HR04A

Poštanski broj: 35000
Država: Hrvatska
E-pošta: ured@os-djpilar-sb.skole.hr

Internetska(-e) adresa(-e): 

Glavna adresa: www.os-djpilar-sb.skole.hr

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Kazališno koncertna dvorana Ivana Brlić MAŽURANIĆ
Nacionalni registracijski broj: 50360608281
Poštanska adresa: Trg Stjepana Miletića 12
Mjesto: Slavonski Brod
NUTS kod: HR04A

Poštanski broj: 35000
Država: Hrvatska
E-pošta: kkd-ibm@kkd-ibm.hr

Internetska(-e) adresa(-e): 

Glavna adresa: www.kkd-ibm.hr

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Galerija umjetnina
Nacionalni registracijski broj: 16773073261
Poštanska adresa: Ante Starčevića 8
Mjesto: Slavonski Brod
NUTS kod: HR04A

Poštanski broj: 35000
Država: Hrvatska
E-pošta: galerija-umjetnina@sb.t-com.hr

Internetska(-e) adresa(-e): 

Glavna adresa: www.gugsb.hr

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Gradska knjižnica Slavonski Brod
Nacionalni registracijski broj: 95609415987
Poštanska adresa: Trg Stjepana Miletića 12
Mjesto: Slavonski Brod
NUTS kod: HR04A

Poštanski broj: 35000
Država: Hrvatska
E-pošta: gksb@gksb.hr

Internetska(-e) adresa(-e): 

Glavna adresa: www.gksb.hr

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod
Nacionalni registracijski broj: 47300397868
Poštanska adresa: Nas. Andrije Hebrang bb
Mjesto: Slavonski Brod
NUTS kod: HR04A

Poštanski broj: 35000
Država: Hrvatska
E-pošta: dv-slav.brod@sb.t-com.hr

Internetska(-e) adresa(-e): 

Glavna adresa: www.djecji-vrtici-sb.hr

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Ustanova za gospodarenje športskim objektima
Nacionalni registracijski broj: 83097767588
Poštanska adresa: Stanka Vraza 2/a
Mjesto: Slavonski Brod
NUTS kod: HR04A

Poštanski broj: 35000
Država: Hrvatska
E-pošta: dvorana-vijus@sb.t-com.hr

Internetska(-e) adresa(-e): 

Glavna adresa: www.uzgso.hr

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Glazbena škola Ivan Zajc
Nacionalni registracijski broj: 17859932627
Poštanska adresa: Vukovarska 1
Mjesto: Slavonski Brodq
NUTS kod: HR04A

Poštanski broj: 35000
Država: Hrvatska
E-pošta: ured@ogs-izajc.sb.skole.hr

Internetska(-e) adresa(-e): 

Glavna adresa: www.gsslavonskibrod.com

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Nogometni klub Marsonia
Nacionalni registracijski broj: 36146098195
Poštanska adresa: Šetalište braće Radić bb
Mjesto: Slavonski Brod
NUTS kod: HR04A

Poštanski broj: 35000
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@slavonski-brod.hr

Internetska(-e) adresa(-e): 

Glavna adresa: www.slavonski-brod.hr

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Teniski klub Brod
Nacionalni registracijski broj: 73121783372
Poštanska adresa: Borovska 1
Mjesto: Slavonski Brod
NUTS kod: HR04A

Poštanski broj: 35000
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@slavonski-brod.hr

Internetska(-e) adresa(-e): 

Glavna adresa: www.slavonski-brod.hr

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Nogometni klub Budainka Kolonija
Nacionalni registracijski broj: 23657950919
Poštanska adresa: Bilogorska ulica 41/X
Mjesto: Slavonski Brod
NUTS kod: HR04A

Poštanski broj: 35000
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@slavonski-brod.hr

Internetska(-e) adresa(-e): 

Glavna adresa: www.slavonski-brod.hr

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Nogometni klub Graničar
Nacionalni registracijski broj: 5543623486
Poštanska adresa: Graničarska 1
Mjesto: Slavonski Brod
NUTS kod: HR04A

Poštanski broj: 35000
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@slavonski-brod.hr

Internetska(-e) adresa(-e): 

Glavna adresa: www.slavonski-brod.hr

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Atletski klub Marsonia
Nacionalni registracijski broj: 95407638544
Poštanska adresa: Aleja Miroslava Krleže bb
Mjesto: Slavonski Brod
NUTS kod: HR04A

Poštanski broj: 35000
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@slavonski-brod.hr

Internetska(-e) adresa(-e): 

Glavna adresa: www.slavonski-brod.hr

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Nogometni klub Vinogorac
Nacionalni registracijski broj: 34757659178
Poštanska adresa: Zlatka Balokovića 1
Mjesto: Slavonski Brod
NUTS kod: HR04A

Poštanski broj: 35000
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@slavonski-brod.hr

Internetska(-e) adresa(-e): 

Glavna adresa: www.slavonski-brod.hr

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Nogometni klub Amater
Nacionalni registracijski broj: 4281332571
Poštanska adresa: Marina Getaldića bb
Mjesto: Slavonski Brod
NUTS kod: HR04A

Poštanski broj: 35000
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@slavonski-brod.hr

Internetska(-e) adresa(-e): 

Glavna adresa: www.slavonski-brod.hr

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Boćarski klub Brlićka
Nacionalni registracijski broj: 55731470296
Poštanska adresa: Nas. Andrije Hebrang VI/7
Mjesto: Slavonski Brod
NUTS kod: HR04A

Poštanski broj: 35000
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@slavonski-brod.hr

Internetska(-e) adresa(-e): 

Glavna adresa: www.slavonski-brod.hr

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Nogometni klub MV Croatia 1976
Nacionalni registracijski broj: 91579241918
Poštanska adresa: Stadionska bb
Mjesto: Slavonski Brod
NUTS kod: HR04A

Poštanski broj: 35000
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@slavonski-brod.hr

Internetska(-e) adresa(-e): 

Glavna adresa: www.slavonski-brod.hr

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Nogometni klub Podvinje
Nacionalni registracijski broj: 59396747265
Poštanska adresa: Hrvatskih boraca 20/a
Mjesto: Slavonski Brod
NUTS kod: HR04A

Poštanski broj: 35000
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@slavonski-brod.hr

Internetska(-e) adresa(-e): 

Glavna adresa: www.slavonski-brod.hr

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Omladinska nogometna škola „Stanko Vlajnić Dida"
Nacionalni registracijski broj: 33748070434
Poštanska adresa: Aleja Miroslava Krleže 4
Mjesto: Slavonski Brod
NUTS kod: HR04A

Poštanski broj: 35000
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@slavonski-brod.hr

Internetska(-e) adresa(-e): 

Glavna adresa: www.slavonski-brod.hr

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Dječji vrtić Potjeh
Nacionalni registracijski broj: 30491308352
Poštanska adresa: Moslavačka 42
Mjesto: Slavonski Brod
NUTS kod: HR04A

Poštanski broj: 35000
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@slavonski-brod.hr

Internetska(-e) adresa(-e): 

Glavna adresa: www.slavonski-brod.hr

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi

Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava

U slučaju zajedničke nabave kojom su obuhvaćene različite države – primjenjiv nacionalni zakon o javnoj nabavi: 

Zakon o javnoj nabavi (NN120/16).

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2019/S+0F2-0050782

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Regionalno ili lokalno tijelo

I.5)Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Opskrba električnom energijom

Referentni broj: 1V/2020

II.1.2)Glavna CPV oznaka

09310000

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

Opskrba električnom energijom na razdoblje od godine dana sukladno troškovniku sa tehničkom specifikacijom te uvjetima navedenima u Generalnom ugovoru koji se nalaze u prilogu dokumentacije za nadmetanje i čine njen sastavni dio.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 4 200 000.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

09310000

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR04A

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: 

Prema obračunskim mjernim mjestima za korisnike navedene u Troškovniku (koji se nalazi u prilogu i čini sastavni dio dokumentacije za nadmetanje).

II.2.4)Opis nabave:

Opskrba električnom energijom na razdoblje od godine dana sukladno troškovniku sa tehničkom specifikacijom te uvjetima navedenima u Generalnom ugovoru koji se nalaze u prilogu dokumentacije za nadmetanje i čine njen sastavni dio.Isporučena električna energija mora sadržavati minimalno 50 % električne energije iz obnovljivih izvora.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Električna energija iz obnovljivih izvora / Ponder: 10 %

Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 90 %

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 4 200 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta: 

22.1.1. Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Sukladno prijedlogu generalnog ugovora koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio dokumentacije o nabavi.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 03/02/2020

Lokalno vrijeme: 09:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 03/02/2020

Lokalno vrijeme: 09:00

Mjesto: 

Gradska vijećnica Grada Slavonskog Broda, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, HRVATSKA.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite: 

U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku od 10 dana, i to od dana:

1) objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2) objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3) objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4) otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi tena postupak otvaranja ponuda,

5) primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno odredbi stavka 1. ovoga članka nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

27/12/2019

  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: