(HR) Nabavka hrane i sredstava za čišćenje i pranje rublja – 7 grupa

Datum objave: 04.07.2017. 11:34 / Izvor: Official Journal of the European Union, 04.07.2017.

Hrvatska-Rijeka: Proizvodi životinjskog podrijetla, mesa i mesni proizvodi

2017/S 125-254057

Obavijest o nadmetanju

Roba

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Primorsko-goranska županija
32420472134
Adamićeva 10
Rijeka
51000
Hrvatska
Osoba za kontakt: Robert Urek
Telefon: +385 51351810
E-pošta: javna.nabava@pgz.hr
NUTS kod: HR

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.pgz.hr

I.1)Naziv i adrese
Thalassotherapia Crikvenica
16038790456
Gajevo šetalište 21
Crikvenica
51260
Hrvatska
E-pošta: info@thalasso-ck.hr
NUTS kod: HR

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.thalasso-ck.hr

I.1)Naziv i adrese
Thalassotherapia Opatija
35372335047
M. Tita 232
Opatija
51410
Hrvatska
E-pošta: thalassotherapia-opatija@ri.t-com.hr
NUTS kod: HR

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.thalassotherapia-opatija.hr

I.1)Naziv i adrese
Lječilište Veli Lošinj
19513242937
Pod Javori 27
Veli Lošinj
51551
Hrvatska
E-pošta: renatazugic@gmail.com
NUTS kod: HR

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.ljekarna-jadran.hr

I.1)Naziv i adrese
Psihijatrijska bolnica Rab
91616680822
Kampor 224
Rab
51280
Hrvatska
E-pošta: bolnicarab@bolnicarab.hr
NUTS kod: HR

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.bolnicarab.hr

I.1)Naziv i adrese
Dom za starije osobe „Kantrida”, Rijeka
08875443522
Đure Cattija 6
Rijeka
51000
Hrvatska
E-pošta: dom-kantrida@ri.t-com.hr
NUTS kod: HR

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.dom-kantrida.hr

I.1)Naziv i adrese
Dom za starije osobe „Volosko”, Opatija
25924713456
A. Štangera 34
Opatija
51410
Hrvatska
E-pošta: dom.za.starije.i.nemocne.volosko@ri.t-com.hr
NUTS kod: HR

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.dzsino-volosko.hr

I.1)Naziv i adrese
Dom za starije osobe „Mali Kartec”, Krk
65066517957
Lina Bolmarčića 1
Krk
51500
Hrvatska
E-pošta: mali.kartec.krk@ri.t-com.hr
NUTS kod: HR

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.dom-malikartec.hr

I.1)Naziv i adrese
Dom za starije osobe „M. A. Stuparić”
58340389849
V. Nazora 40
V. Lošinj
51551
Hrvatska
E-pošta: dom.v.losinj@email.t-com.hr
NUTS kod: HR

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.dom-markoastuparic.hr

I.1)Naziv i adrese
Centar za rehabilitaciju „Fortica”
21365484017
Obala kralja Tomislava 1
Kraljevica
51262
Hrvatska
E-pošta: centar-fortica@ri.t-com.hr
NUTS kod: HR

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.fortica.com.hr

I.1)Naziv i adrese
Dom učenika Sušak
61340298613
Drage Gervaisa 34
Rijeka
51000
Hrvatska
E-pošta: dom@dom-ucenika-susak.hr
NUTS kod: HR

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.dom-ucenika-susak.hr

I.1)Naziv i adrese
Učenički dom Lovran
20778874359
Istarske divizije 3
Lovran
51415
Hrvatska
E-pošta: ud-lovran@ri.t-com.hr
NUTS kod: HR

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.ucenicki-dom-lovran.hr

I.1)Naziv i adrese
Učenički dom Kvarner
36283333138
Vukovarska 12
Rijeka
51000
Hrvatska
E-pošta: info@ucenickidomkvarner.hr
NUTS kod: HR

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.ucenickidomkvarner.hr

I.1)Naziv i adrese
Pomorska škola Bakar – Učenički dom Tomislav Hero
78476125725
Nautička 14
Bakar
51222
Hrvatska
E-pošta: info@pomorskabakar.hr
NUTS kod: HR

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.ss-pomorska-bakar.skole.hr

I.1)Naziv i adrese
Željeznička tehnička škola
56622635798
Školska 2a
Moravice
51325
Hrvatska
E-pošta: zts@zts-moravice.hr
NUTS kod: HR

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.ss-zeljeznicka-tehnicka-moravice.skole.hr

I.2)Zajednička nabava
Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017/S+0F2-0013355
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Zajednička javna nabava za nabavu hrane i sredstava za čišćenje i pranje rublja – 7 grupa.

 

Referentni broj: 02/01-17/01OS
II.1.2)Glavna CPV oznaka
15100000
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

Zajednička javna nabava hrane i sredstava za čišćenje i pranje – 7 grupa.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 15 818 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Grupa 1. Mlijeka, jogurti, vrhnja

 

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
15510000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Točka 12. Dokumentacije o nabavi.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Nabava mlijeka, jogurta i vrhnja.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 070 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Grupa 2. Mliječni proizvodi, mliječni namazi, vrhnja

 

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
15500000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Točka 12. Dokumentacije o nabavi.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Nabava mliječnih proizvoda, sireva i mliječnih namaza.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 840 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Grupa 3. Pekarski proizvodi

 

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
15612420
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Točka 12. Dokumentacije o nabavi.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Nabava pekarskih proizvoda.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 890 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Grupa 4. Mesni proizvodi

 

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
15100000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Točka 12. Dokumentacije o nabavi.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Nabava mesnih proizvoda.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 890 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Grupa 5. Pileće i pureće meso i proizvodi

 

Grupa br.: 5
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
15100000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Točka 12. Dokumentacije o nabavi.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Nabava pilećeg i purećeg mesa i proizvoda.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 530 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Grupa 6. Juneće, teleće i svinjsko meso

 

Grupa br.: 6
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
15100000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Točka 12. Dokumentacije o nabavi.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Nabava junećeg, telećeg i svinjskog mesa.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 4 348 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Grupa 7. Sredstva za čišćenje i pranje rublja

 

Grupa br.: 7
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
39830000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Točka 12. Dokumentacije o nabavi i specifikacija u prilogu.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Nabava sredstava za čišćenje i pranje rublja.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 250 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

Točka 15.1. dokumentacije o nabavi – sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti;

Točka 15.2. dokumentacije o nabavi – uvjeti tehničke i sručne sposobnosti gospodarskog subjekta.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

 

Točka 35. Dokumentacije o nabavi.

 

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 03/08/2017
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 03/08/2017
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

 

Primorsko-goranska županija, Slogin kula 2, Rijeka.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Hrvatska
Telefon: +385 14559930
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa:www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

 

Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana.

 

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Državna komisija
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Hrvatska
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
29/06/2017

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: