(II dopuna plana za 2020. godinu) Nabavka poklon paketa 5 RIJEKA i web kamere sa mikrofonom i slušalica sa mikrofonom

Datum objave: 08.03.2021. 09:58 / Izvor: Akta.ba, 19.11.2020.

Droj: 05-JN1 -16-4-TB-1 -3/20

Sarajevo, 19.11.2020. godine

 

II. DOPUNA PLANA NABAVKI ROBA I USLUGA ZA POTREBE DIREKCIJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE ZA 2020. CODINU

 

R.B.

PREDMET NABAVKE

ŠTIFRA JRJN

VRSTA POSTUPKA

PROCIJENJENA VRIJEDNOST BEZ PDV-a

OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA

OKVIRNO DATUM ZAKLJUĆENJA UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA

1.

Nabavka poklon paketa "5 RIJEKA"

15863000-5 Čaj

Direktni sporazum

6.000,00

novembar

novembar

2.

Nabavka web kamere sa mikrofonom i slušalica sa mikrofonom

32342100-3 Slušalice 2342300-5 Kompleti mikrofona i zvučnika

Direktni sporazum

2.000,00

decembar

decembar

 

Dopunjava se Plan nabavki roba i usluga za potrebe Direkcije za evropske integracije za 2020. godinu sa gore navedenim postupcima iz razloga što u vrijeme donošenja postojećeg Plana nije bila ukazana potreba za navedenim nabavkama.

 

https://www.dei.gov.ba/uploads/documents/ii-dopuna-plana-nabavki-roba-i-usluga-za-potrebe-direkcije-za-evropske-integracije-za-2020-godinu_1614946154.pdf

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: