(II izmjena plana javnih nabavki za 2021. godinu) Nabavka usluga hotelskog smještaja, interneta, električne energije, lož ulja, mrkog uglja, goriva na bazi drva, štampanog materijala i srodnih proizvoda, patronac s tonerom, različitih proizvoda za dekoraciju, pretplatničke usluge, stručni časopisi, usluge elektronskog obavještavanja i informiranja, razna kancelarijska oprema i potrepštine, gume za teška i laka vozila, medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu, proizvodi za sport i oprema, muzički instrumenti, proizvodi za sport, igre, igračke, proizvodi ručnog obrta, materijali za umjetnost i pribor, aparati za detekciju i analizu, sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena оргеma, aparata za provjeru i ispitivanja, lučke usluge i špediterske usluge, štapini, kapsule, upaljači i električni detonatori, razni rezervni dijelovi, palete, odjeća, obuća, prtljag i pribor izdaci za odjeću, uniforme i platno – činovi, vojne uniforme, vojne uniforme, zastave, hrana, piće, duhan i srodni proizvodi - hrana i prehrambeni materijal, namještaj, oprema i pomoćni proizvodi u prevozu, zaštitna i sigumosna odjeća, vjerski artikli, šolje, dizel gorivo, usluge tehničkog pregleda vozila, prevozne usluge, popravka i održavanje električnih instalacija u zgradama, fotokopirnih uređaja, kompjuterske opreme, električnih strojeva, aparata, i pripadajuće, helikoptera, osiguranje motomih vozila, osiguranje od nesreća, životno osiguranje, poštanske i telekomunikacijske usluge, dostavljanje pripremljene hrane...

Datum objave: 12.03.2021. 10:17