(informacija o izjavljenoj žalbi i odgađanju postupka javne nabavke) Izvođenje radova na izgradnji postrojenja za odsumporavanje dimnih plinova na Bloku 7 u Termoelektrani Kakanj Kakanj

Datum objave: 22.02.2021. 13:31 / Izvor: Akta.ba, 22.02.2021.

Javno preduzeće         

ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE

d.d. - Sarajevo

 

Sarajevo, 22.02.2021.

Broj: 01-3-6190/21

 

SVIM KANDIDATIMA

po Tenderskoj dokumentaciji broj: 200003151 - izgradnja postrojenja za odsumporavanje dimnih plinova na Bloku 7 u Termoelektrani „Какапј“ Kakanj

 

Predmet: Informacija o izjavljenoj žalbi i odgađanju postupka javne nabavke

Obzirom da je protiv Tenderske dokumentacije broj: 200003151 - izgradnja postrojenja za odsumporavanje dimnih plinova na Bloku 7 u Termoelektrani „Какапј“ Kakanj u postupku nabavke putem takmičarskopg dijaloga, izjavljena žalba jednog od kandidata, te da žalba saglasno članu 110. ZJN BiH ima suspenzivno dejstvo, obavještavamo vas da se predmetni postupak javne nabavke odgađa do donošenja konačne odluke po izjavljenoj žalbi.

 

Dostaviti:

- Naslovu

- Sektor za komercijalne poslove

- a/a

 

Rukovodilac Sektora za komercijalne poslove

Munevera Avdić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: