(ispravka) Nabavka usluga prevoza učenika u vanlinijskom prevozu na području opštine Drvar za II polugodište školske 2019. - 2020.godine

Datum objave: 11.01.2020. 10:21 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.01.2020.

ISPRAVKA ZA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

871-7-2-25-8-1/20Obavještenje koje se ispravlja

Broj obavještenja 871-7-2-25-3-9/19
Datum objave obavještenja 31.12.2019.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA DRVAR
IDB/JIB 4281088340004
Kontakt osoba Vanja Krneta
Adresa Titova 1
Poštanski broj 80260 Drvar (hp mo)
Opština/Grad Drvar
Telefon (034) 819-001
Faks (034) 819-001
Elektronska pošta opcina.drvar@tel.net.ba
Internet adresa www.opstinadrvar.org

I 2. Ispravlja se sljedeće


Odjeljak II 6. mijenja se i glasi:
33.500,00 KM

Odjeljak II 6.a. mijenja se i glasi:
33500,00

Odjeljak IV 3.b. mijenja se i glasi:
17.1.2020.

Odjeljak IV 6. mijenja se i glasi:
Datum i vrijeme 17.1.2020. 10:00:00

Odjeljak IV 7. mijenja se i glasi:
Datum i vrijeme 17.1.2020. 11:00:00
Adresa i mjesto Opština Drvar, Titova 1 - Sala za sastanke


 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
871-7-2-25-8-1/20
PODIJELI: