(IV izmjena privremenog plana javnih nabavki za 2021. godinu) Nabavka usluga fiksne telefonije, mobilne telefonije, korištenja interneta, nabavka lijekova, EKG trake, mliječnih proizvoda, vrećica i filtera za usisivač, higijensko-potrošnog materijala za čišćenje, dioptrijska stakla za naočale, aditivi za kruh, sitni inventar, kancelarijski materijal, stomatološke naprave, medicinska oprema, l aboratorijski materijal, ostali prehrambeni proizvodi, meso, pića, punjenje tonera, deterdženti i dozatori za potrebe vešeraja, stručne knjige i literatura, voda za piće, goriva, registracija motornih vozila, sanitarni pregledi, kontrole i edukacija, usluge javnog informiranja i odnosi sa javnosti, nabavka novina, osiguranja, mrežnih kablova, pregled i ispitivanje sigurnosnih ventila, servis čilera za hlađenje objekata, servis kompresora za zrak, servis uređaja za dodatno klorisanje pitke vode, održavanje sigurnosnih vrata i brava, usluge pranja vozila, redovan servis kotlovnice, ispitivanje, održavanje i servisiranje sustava vatrodojave, čišćenje i dezinfekcija akumulacijskog jezera kišnice, održavanje i servis opreme i uređaja u kuhinji, održavanje i servis bolničke opreme, pregled protiv požarnih aparata, čišćenje dimnjaka, servis i održavanje agregata za električnu energiju, servis klima komora, liftova, usluge štampanja...