Izdavanje pod zakup školske kuhinje u školskoj 2017/2018. godini

Datum objave: 02.08.2017. 09:11 / Izvor: Naša riječ, 01.08.2017.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DBOJSKI KANTON

GRAD ZENICA

JU OSNOVNA ŠKOLA "HASAN KIKIĆ"

TETOVO-ZENICA

 

Na osnovu Odluke Školskog odbora Osnovne škole „ Hasan Kikić" Tetovo-Zenica, broj: 560/17 od 28.06.2017.godine, direktorica Škole raspisuje:

 

 

JAVNI OGLAS

za izdavanje školske kuhinje pod

zakup u školskoj 2017/2018.godini

 

Predmet Javnog oglasa je izdavanje pod zakup prostora školske kuhinje za školsku 2017/18.godinu, koja se nalazi u prizemlju školske zgrade, ukupne površine 20 m2.

Uslovi: Na Oglasu mogu učestvovati pravna i fizička lica registrovana za obavljanje ugostiteljsko-uslužnih djelatnosti (pripremanje i izdavanje đačke užine i bezalkoholnih pića), za što prilažu odgovarajuće dokaze. Kriterij: Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena mjesečna zakupnina i kvalitet asortimana usluga.

 

Ponuda treba da sadrži:

- Tačan naziv, adresu i broj telefona ponuđača, ponuđenu cijenu zakupa i ponudu sa cjenovnikom,

- Dokaz za bavljenje ugostiteljsko-uslužnom djelatnošću (ne stariji od 3 mjeseca),

- Uvjerenje o poreznoj registraciji,

- Ovjerena izjava ponuđača da će poslovni prostor uzeti u viđenom stanju i isti privesti namjeni sopstvenim sredstvima.

- Škola ne snosi nikakvu odgovornost ni troškove ponuđača, te zadržava pravo da izvrši izbor najpovoljnijeg ponuđača, odbije ponudu prije isteka roka u slučaju da se ugovorač ne pridržava kućnog reda Škole i Ugovora o zakupu.

 

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja. Pismene ponude dostaviti u propisno zapečaćenoj koverti sa naznakom "JAVNI OGLAS - NE OTVARAJ" na adresu: Osnovna škola "Hasan Kikić" Tetovo-Zenica, Tetovska 391, 72000 ZENICA.

Dana, 15.08.2017.godine, sapočetkomu 15 sati i 15 minuta, u zgradi centralne škole u Tetovu, vršit će se otvaranje ponuda. Ponuđači mogu prisustvovati otvaranju ponuda.

Prostor koji se daje u zakup, može se pogledati svakim radnim danom u vremenu od 09,00 do 12,00 sati.

O rezultatima Javnog oglasa, Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike javnog oglasa.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: