Izdavanje u zakup sa pravom preče kupovine nekretnina u vlasništvu Rafinerija ulja Modriča: Hotel Majna u Modriči

Datum objave: 08.02.2021. 10:54 / Izvor: Akta.ba, 05.02.2021.

 

 

 

ОПТИМА Група“ д.о.о. Бања Лука (Организатор) објављује поступак достављања понуда на право закључeња уговора о закупу са правом прече куповине некретнина у власништву „Рафинерија уља Модрича“ а.д. Модрича

 

1

Назив Закуподавца:

„Рафинерија уља Модрича“ а.д. Модрича

2

Адреса:

ул. Војводе Степе Степановића бр.49, Модрича

3

Организатор:

„ОПТИМА Група“ д.о.о. Бања Лука, ул. Краља Алфонса XIII 37A,78000 Бања Лука

4

Одговорна лица и контакт информација:

Организациони и комерцијални дио:

Сандра Дринић

тел.: +38751242808

E-mail: drinics@optimagrupa.net

Виолета Алаџић

Тел: +38751242874

E-mail: aladzicv@optimagrupa.net

Технички дио:

Зоран Томић                                  

Тел. +38753822352   

Е-mail:zorant@modricaoil.com

5

Начин:

Путем достављања понуда

6

Облик поступка:

-

7

Отвореност поступка

-

8

процедура

-

9

Предмет  уговора о закупу са правом прече куповине

Хотел „Мајна“ у Модричи,   укупне површине 524 м2

10

Мјесто гдје се налазе објекти

ул. Книнска бр. 40, Модрича

12

Број лотова:

-

13

Подаци о почетној цијени закупа:

Понуђачи достављају свој приједлог цијене закупа

14

Датум почетка подношења понуда

08.02.2021. године

15

Датум завршетка подношења понуда

22.02.2021. године (до 14.00 часова)

16

Датум разматрања понуда и регистрације учесника

Одређује тендерска комисија

17

Мјесто разматрања понуда

„ОПТИМА Група“д.о.о. Бања Лука , адреса: Краља Алфонса XIII бр. 37а, Бања Лука 78000

18

Мјесто и начин достављања документације за припрему комерцијалне понуде:

Сви документи достављају се у писаном облику на адресу, : „ОПТИМА Група“ д.о.о. Бања Лука, ул. Краља Алфонса XIII 37A, 78000 Бања Лука, са назнаком „Понуда за закључивање уговора о закупу са правом прече куповине хотела „Мајна“ у Модричи-НЕ ОТВАРАТИ“.

Обрасци докумената се скидају са званичног сајта: „ОПТИМА Група“ д.о.о. Бања Лука (www. optimagrupa.net)  и  Рафинерија уља Модрича“а.д. Модрича (www. modricaoil.com)

19

Износ, рок, и начин плаћања накнаде Организатору за достављање документације, ако је такву накнаду одредио Организатор:

Организатор лицитације није одредио накнаду која му се мора платити за достављање докумената

20

Мјесто сумирања резултата

„ОПТИМА Група“д.о.о. Бања Лука , адреса: Краља Алфонса XIII бр. 37а, Бања Лука 78000

21

Датум сумирања резултата

Одређује Тендерска комисија

22

Документација која се прилаже:

- Документација у поступку на право закључивања уговора о закупу са правом прече куповине;

- Образац Пријаве за физичка и правна лица;

- Опис докумената;

- Образац 1 (комерцијална понуда);

- Образац 2 (писмо гаранције)

- Образац 3 (сагласност физичког лица на обраду његових личних података);

- Подаци о објекту;

- Приједлог  уговора о закупу са правом прече куповине

 

 

Obavještenje o postupku prikupljanja ponuda za izdavanje u zakup nekretnina s pravom preče kupovine nekretnina u Biljeljini, Brodu (dva poslovna prostora), Palama, Hotel Majna, Restoran Majna

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: