(izmjena aukcije) Nabavka alata za zavarivanje

Datum objave: 28.07.2017. 13:23 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 28.07.2017.

ISPRAVKA ZA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

663-1-1-1232-8-369/17Obavještenje koje se ispravlja

Broj obavještenja 663-1-1-1232-3-336/17
Datum objave obavještenja 20.7.2017.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB 4209020780003
Kontakt osoba Za komercijalna pitanja: Lejla Husejnović, tel. 035/287- 501, za tehnička pitanja:
Anela Karić 035/813-047, Mirza Hasić 035/810-090, Goran Krajina 035/574-232,
Sabina Osmanović 035/349-576
Adresa Mije Keroševića Guje br. 1
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 280-083
Faks (035) 287-460
Elektronska pošta poslovikomercijale@kreka.ba
Internet adresa www.kreka.ba

I 2. Ispravlja se sljedeće


Odjeljak IV 3.b. mijenja se i glasi:
10.8.2017.

Odjeljak IV 6. mijenja se i glasi:
Datum i vrijeme 10.8.2017. 11:30:00

Odjeljak IV 7. mijenja se i glasi:
Datum i vrijeme 10.8.2017. 12:00:00
Adresa i mjesto Mije Keroševića Guje br.1 75 000 Tuzla

Odjeljak V ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE dodaje se i glasi:
Preuzimanje tenderske dokumentacije od strane potencijalnih ponuđača moguće je isključivo preko Portala e-Nabavke
(https://www.ejn.gov.ba).

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
663-1-1-1232-8-369/17
PODIJELI: