(izmjena aukcije) Nabavka desktop računara, laptopa i skenera

Datum objave: 05.03.2021. 10:01 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 04.03.2021.

ISPRAVKA ZA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

172-1-1-26-8-22/21Obavještenje koje se ispravlja

Broj obavještenja 172-1-1-26-3-16/21
Datum objave obavještenja 12.2.2021.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200947700000
Kontakt osoba Asmir Salihagić
Adresa Kraljice Jelene 88
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Novi Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 707-500
Faks (033) 707-550
Elektronska pošta vstvbih@pravosudje.ba
Internet adresa www.vstv.pravosudje.ba

I 2. Ispravlja se sljedeće


Odjeljak IV 3. briše se.

Odjeljak IV 7. briše se.

Odjeljak IV 8. mijenja se i glasi:
Adresa i mjesto Kraljice Jelene br. 88, 71000 Sarajevo

Mijenja se ANEKS B za lot broj: 1 (VII).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 2 (VII).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 3 (VII).
Mijenja se INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY (III 2.b-1.).

ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1 - Desktop računari

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka dva tipa računara (TIP I i TIP II), u skladu sa tehničkim specifikacijama, koje su sastavni dio tenderske
dokumentacije

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30213000-5 Personalni kompjuteri

III Ukupna količina ili obim ugovora

19 komada Desktop računara TIP I i 108 komada Desktop računara TIP II

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

209000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja, a period trajanja je 60 dana, unutar kojeg je ponuđač dužan
uspješno i potpuno isporučiti desktop računare na adresu VSTV BiH i institucija navedenih u Distribucijskoj listi - Računari TIP
II.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Ponuđač je dužan 19 komada Desktop računara TIP I isporučiti na adresu VSTV BiH, Kraljice Jelene 88, 71000 Sarajevo, a 108
komada Desktop računara TIP II isporučiti na lokacije navedene u prilogu "Distribucijska lista - Računari TIP II", koja je
sastavni dio tenderske dokumentacije.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 15.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.03.2021. 11:00


IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 29.03.2021. 11:30

X Dodatne informacije

Tehnička specifikacija za desktop računare TIP I i tehnička specifikacija TIP II su sastavni dio tenderske dokumentacije.


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2 - Laptopi

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka dva tipa latpopa (Laptop Tip I i Laptop Tip II), u skladu sa tehničkom specifikacijom, a koja je u sastavni dio
tenderske dokumentacije.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30213100-6 Laptopi

III Ukupna količina ili obim ugovora

4 komada Laptopa Tip I i 2 komada Laptopa Tip II.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

14000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Ugovor stupa na snagu danom obostranog postpisivanja, a period trajanja je 60 dana, unutar kojeg perioda je ponuđač
dužan uspješno i potpuno isporučiti laptope na adresu VSTV BiH.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Ponuđač je dužan laptope isporučiti na adresu VSTV BiH, Kraljice Jelene 88, 71000 Sarajevo.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 15.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.03.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 29.03.2021. 11:30


X Dodatne informacije

Tehnička specifikacija za laptope Tip I i Tip II je sastavni dio tenderske dokumentacije.


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3 - Skeneri

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka dva tipa skenera (TIP I i TIP II), a u skladu sa tehničkom specifikacijom, koja je sastavni dio tenderske
dokumentacije.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30216110-0 Skeneri za kompjutere

III Ukupna količina ili obim ugovora

3 komada Skenera TIP I i 16 komada Skenera TIP II

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

56000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja, a period trajanja je 60 dana, unutar kojeg je ponuđač dužan
uspješno i potpuno isporučiti skenere na adresu VSTV BiH.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Ponuđač je dužan skenere isporučiti na adresu VSTV BiH, Kraljice Jelene 88, 71000 Sarajevo.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 15.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.03.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 29.03.2021. 11:30


X Dodatne informacije

Tehnička specifikacija za skenere TIP I i TIP II je sastavni dio tenderske dokumentacije.


INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name High Judical and Prosecutorial Council of Bosnia and Herzegovina
UIN 4200947700000
Contact person Asmir Salihagić
Address Kraljice Jelene 88
Postal code 71000 Sarajevo (bhp)
Municipality/City Sarajevo Novi Grad (Sarajevo)
Telephone (033) 707-500
Fax number (033) 707-550
Email address vstvbih@pravosudje.ba
Website address www.vstv.pravosudje.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

The Legal entity referred to in the Article 4 (1), subsection b) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Country

I 3.c. Main activity of contracting authority

Other

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Public procurement of Personal Computers, Portable Computers and Scanners for computer use

II 1.b. Description of the object of the contract

The subject of the public procurement is described in the tender documentation

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

  Main vocabulary
Code Description
Main object 30000000-9 Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages


II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
127 Personal Computers, 6 Portable Computers and 19 Scanners for computer use

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b-1. Obtainable until

 

Lot number Name Date
1 LOT 1 - Desktop računari 1 15.03.2021.
2 LOT 2 - Laptopi 1 15.03.2021.
3 LOT 3 - Skeneri 1 15.03.2021.


III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4.a. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

 

 

Lot number Name Date and time
1 LOT 1 - Desktop računari 2 29.03.2021. 11:00
2 LOT 2 - Laptopi 2 29.03.2021. 11:00
3 LOT 3 - Skeneri 2 29.03.2021. 11:00

 

 

Address and place Kraljice Jelene number 88, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

 


III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
172-1-1-26-8-22/21
PODIJELI: