(izmjena aukcije) Nabavka i ugradnja vertikalne saobraćajne signalizacije

Datum objave: 15.03.2021. 10:25 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.03.2021.

ISPRAVKA ZA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

997-1-1-11-8-19/21Obavještenje koje se ispravlja

Broj obavještenja 997-1-1-11-3-16/21
Datum objave obavještenja 26.2.2021.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA "DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA TUZLANSKOG KANTONA"
IDB/JIB 4210123430009
Kontakt osoba Zemira Beširović
Adresa Albina Herljevića 43
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 281-500
Faks (035) 282-482
Elektronska pošta info@judctk.ba
Internet adresa

I 2. Ispravlja se sljedeće


Odjeljak IV 3. mijenja se i glasi:
25.3.2021.

Odjeljak IV 7. mijenja se i glasi:
Datum i vrijeme 25.03.2021. 11:00


Odjeljak IV 8. mijenja se i glasi:
Adresa i mjesto JU Direkcija regionalnih cesta TK, Albina Herljevića 43, Tuzla
Datum i vrijeme 25.03.2021. 11:15

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
997-1-1-11-8-19/21
PODIJELI: