(izmjena aukcije) Nabavka informatičke opreme

Datum objave: 24.12.2019. 10:50 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 24.12.2019.

Adresa: Maršala Tita 9a/I
Telefon: (033) 251-590
Faks: (033) 251-595
E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba
Web: https://www.ejn.gov.ba
Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:24.12.2019. u 9:25ISPRAVKA ZA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1138-7-1-684-8-74/19


Obavještenje koje se ispravlja

Broj obavještenja 1138-7-1-684-3-73/19
Datum objave obavještenja 24.12.2019.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPERATOR - TERMINALI FEDERACIJE D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB 4200977100007
Kontakt osoba Zdenko Džolan
Adresa Mustajbega Fadilpašića br. 1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 214-278
Faks (033) 214-316
Elektronska pošta protokol@terminali.ba
Internet adresa www.terminali.ba

I 2. Ispravlja se sljedeće


Odjeljak II 4.b. mijenja se i glasi:
Predmet nabavke roba: informatička oprema za potrebe “Operator – Terminali Federacije“ - 4 računala,1 laptop i 1
projektor d.o.o. Sarajevo u skladu sa Tehničkom specifikacijom Aneks 6 koji je sastavni dio tenderske dokumentacije


 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1138-7-1-684-8-74/19
PODIJELI: