(izmjena aukcije) Nabavka kamiona autopodizača za odvoz i pražnjenje kontejnera

Datum objave: 09.03.2021. 15:39 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.03.2021.

ISPRAVKA ZA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

170-1-1-24-8-10/21


Obavještenje koje se ispravlja

Broj obavještenja 170-1-1-24-3-9/21
Datum objave obavještenja 3.3.2021.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA BROD
IDB/JIB 4400135550003
Kontakt osoba Nevenka Stanimir
Adresa Svetog Save 17
Poštanski broj 74450 Brod (sp bl)
Opština/Grad Brod
Telefon (053) 610-961
Faks (053) 610-961
Elektronska pošta javnenabavke@opstina-brod.net
Internet adresa www.opstina-brod.net

I 2. Ispravlja se sljedeće


Odjeljak IV 3. mijenja se i glasi:
12.3.2021.

Odjeljak IV 7. mijenja se i glasi:
Datum i vrijeme 30.3.2021. 11:30

Odjeljak IV 8. mijenja se i glasi:
Adresa i mjesto Opštinska uprava Brod, Svetog Save 17. BROD
Datum i vrijeme 30.3.2021. 12:00

Odjeljak V mijenja se i glasi:
Uvid i preuzimanje tenderske dokumentacije, zahtjev za pojašnjenje i odgovor na pojašnjenje ponuđači mogu da
realizuju isključivo preko Portala javnih nabavki u skladu sa Uputstvom o uslovima i načinu objavljivanja
obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki i informacionom sistemu „E-nabavke“ ( „Sl.
glasnik BiH“, broj 90/14 i 53/15). Za ovaj postupak nabavke je predviđena e-Aukcija u sladu sa Pravilnikom o
uslovima i načinu korištenja e-Aukcije („Službeni glasnik BiH“ broj 66/16).
Izmjena tenderske dokumentacije se vrši u dijelu tehničke karakteristike- prilog Aneksa 3 i predstavljaju
sastavni dio tenderske dokumentacije.

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
170-1-1-24-8-10/21
PODIJELI: