(izmjena aukcije) Nabavka kancelarijskog i ostalog materijala za administraciju za potrebe Društva

Datum objave: 19.12.2019. 16:24 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.12.2019.

ISPRAVKA ZA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

238-1-1-680-8-189/19Obavještenje koje se ispravlja

Broj obavještenja 238-1-1-680-3-144/19
Datum objave obavještenja 7.10.2019.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP BH POŠTA D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB 4200682210005
Kontakt osoba Odjeljenje za javne nabavke - Amina Malkić
Adresa Obala Kulina bana 8
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 252-661
Faks (033) 252-813
Elektronska pošta kabinet@posta.ba
Internet adresa www.posta.ba

I 2. Ispravlja se sljedeće


Odjeljak IV 6. mijenja se i glasi:
Datum i vrijeme 26.12.2019. 09:00:00


Odjeljak IV 7. mijenja se i glasi:
Datum i vrijeme 26.12.2019. 09:15:00
Adresa i mjesto Obala Kulina bana 8,71000 Sarajevo

Odjeljak V mijenja se i glasi:
Od strane Ured za razmatranje žalbi ,donesen je zaključak kojim se žalba odbacuje kao neuredna broj : JN2-03-07-1-2942-
6/19 od 12.12.2019 godine.
Prolongiranje roka za otvaranje ponuda je 26.12.2019 godine , a ostali dijelovi tenderske dokumentacije su ne promijenjeni.


 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
238-1-1-680-8-189/19
PODIJELI: