(izmjena aukcije) Nabavka kancelarijskog materijala

Datum objave: 26.02.2021. 09:30 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 26.02.2021.

ISPRAVKA ZA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1177-7-1-15-8-30/21Obavještenje koje se ispravlja

Broj obavještenja 1177-7-1-15-3-26/21
Datum objave obavještenja 10.2.2021.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KJP"SARAJEVO-ŠUME"D.O.O.
IDB/JIB 4200630090001
Kontakt osoba Račić Nedim
Adresa Maršala Tita 7/2
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 219-172
Faks (033) 219-172
Elektronska pošta info@sarajevo-sume.ba
Internet adresa www.sarajevo-sume.ba

I 2. Ispravlja se sljedeće


Odjeljak IV 3. mijenja se i glasi:
5.3.2021.

Odjeljak IV 7. mijenja se i glasi:
Datum i vrijeme 05.03.2021. 11:00

Odjeljak IV 8. mijenja se i glasi:
Adresa i mjesto Ul. Maršala Tita br.7/II, 71000 Sarajevo
Datum i vrijeme 05.03.2021. 12:00


Odjeljak V ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE dodaje se i glasi:
Objavljena je Izmjenjena Tenderska dokumentacija

Mijenja se ANEKS B za lot broj: 1 (VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 2 (VII,VIII,IX).


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 1. Papir, potrošni material i oprema

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 1. Papir, potrošni material i oprema

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30190000-7 Razna kancelarijska oprema i potrepštine


III Ukupna količina ili obim ugovora
Kako je navedeno u Tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

13780,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Od dana zaključenja do 31.12.2021 godine.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

fcco Direkcija Ugovornog organa i fcco Centralni magacin Hadžići.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 05.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.03.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 05.03.2021. 12:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 2. Knjige, obrasci i štampani materijal

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 2. Knjige, obrasci i štampani materijal

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30190000-7 Razna kancelarijska oprema i potrepštine


III Ukupna količina ili obim ugovora
Kako je navedeno u Tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

19040,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Od dana zaključenja do 31.12.2021 godine.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

fcco Direkcija Ugovornog organa i fcco Centralni magacin Hadžići.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 05.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.03.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 05.03.2021. 12:00

 

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1177-7-1-15-8-30/21
PODIJELI: