(izmjena aukcije) Nabavka materijala za čišćenje

Datum objave: 19.02.2021. 09:22 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.02.2021.

ISPRAVKA ZA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

474-7-1-10-8-2/21Obavještenje koje se ispravlja

Broj obavještenja 474-7-1-10-3-1/21
Datum objave obavještenja 12.2.2021.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB 4200124040004
Kontakt osoba ISMETA OSMIĆ
Adresa Nahorevska 248
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 561-539
Faks (033) 561-532
Elektronska pošta pravnasluzba@jagomir.ba
Internet adresa www.jagomir.ba

I 2. Ispravlja se sljedeće


Odjeljak IV 3. mijenja se i glasi:
3.3.2021.

Odjeljak IV 7. mijenja se i glasi:
Datum i vrijeme 03.03.2021. 11:00


Odjeljak IV 8. mijenja se i glasi:
Adresa i mjesto Nahorevska 248, 71 000 Sarajevo
Datum i vrijeme 03.03.2021. 11:30
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
474-7-1-10-8-2/21
PODIJELI: