(izmjena aukcije) Nabavka rezervnih dijelova i potrošnog materijala za vozila Ministarstva (servisiranje i održavanje)

Datum objave: 24.02.2021. 14:25 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 24.02.2021.

ISPRAVKA ZA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI


746-7-1-3-8-4/21


Obavještenje koje se ispravlja

Broj obavještenja 746-7-1-3-3-2/21
Datum objave obavještenja 8.2.2021.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJA BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO-
OSLOBODILAČKOG RATA
IDB/JIB 4200687870003
Kontakt osoba Azra Fako
Adresa Hamdije Ćemerlića 2/VIII
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 212-932
Faks (033) 222-679
Elektronska pošta kabinet@bih.net.ba
Internet adresa www.fmbi.gov.ba

I 2. Ispravlja se sljedeće


Odjeljak IV 3. mijenja se i glasi:
5.3.2021.

Odjeljak IV 7. mijenja se i glasi:
Datum i vrijeme 05.03.2021. 15:00

Odjeljak IV 8. mijenja se i glasi:
Adresa i mjesto Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo
Datum i vrijeme 05.03.2021. 16:00
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
746-7-1-3-8-4/21
PODIJELI: