(izmjena aukcije) Nabavka (roba) stomatološkog i protetskog materijala za potrebe JU Dom zdravlja Visoko

Datum objave: 02.03.2021. 13:22 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 02.03.2021.

ISPRAVKA ZA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1368-7-1-15-8-4/21


Obavještenje koje se ispravlja

Broj obavještenja 1368-7-1-15-3-3/21
Datum objave obavještenja 22.2.2021.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" VISOKO
IDB/JIB 4218310690007
Kontakt osoba Mahir Duraković
Adresa Branilaca BiH 22
Poštanski broj 71300 Visoko (bhp sa)
Općina/Grad Visoko
Telefon (032) 738-777
Faks (032) 735-170
Elektronska pošta aida.ahic@gmail.com
Internet adresa www.dzvisoko.ba

I 2. Ispravlja se sljedeće


Odjeljak IV 3. mijenja se i glasi:
4.3.2021.

Odjeljak V ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE dodaje se i glasi:
Ugovorni organ modificira Aneks 4 i Aneks 5. U ostalom dijelu tenderska dokumentacija ostaje nepromijenjena 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1368-7-1-15-8-4/21
PODIJELI: