(izmjena aukcije) Nabavka tonera (ketridža/ribona) za printere i štampače na nivou JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 09.03.2021. 16:17 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.03.2021.

ISPRAVKA ZA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

238-1-1-79-8-43/21


Obavještenje koje se ispravlja

Broj obavještenja 238-1-1-79-3-25/21
Datum objave obavještenja 17.2.2021.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP BH POŠTA D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB 4200682210005
Kontakt osoba Odjeljenje za javne nabavke - Kenan Breko, Tel.:+387 33 252 876, Fax br. +387
33 252 813, e-mail adresa: kenan.breko@posta.ba
Adresa Obala Kulina bana 8
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 252-661
Faks (033) 252-813
Elektronska pošta kabinet@posta.ba
Internet adresa www.posta.ba

I 2. Ispravlja se sljedeće


Odjeljak V ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE dodaje se i glasi:
Ovim obavještenjem usaglašavamo tekst tenderske dokumentacije i nacrta ugovora
U TD, pod 6.1.3, umjesto:
rok za isporuku robe je do 90 (devedeset) kalendarskih dana od dana obostrano potpisanog ugovora, uz obaveznu naznaku
kontakt osobe odgovorne za prijem robe
treba da stoji:
Rok za isporuku robe je 10 (deset) kalendarskih dana od dana obostrano potpisanog ugovora, uz obaveznu naznaku kontakt
osobe odgovorne za prijem robe.


 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
238-1-1-79-8-43/21
PODIJELI: