(izmjena aukcije) Nabavka tonera za potrebe Vrhovnog suda FBiH

Datum objave: 03.03.2021. 09:32 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 03.03.2021.

ISPRAVKA ZA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

751-7-1-10-8-2/21


Obavještenje koje se ispravlja

Broj obavještenja 751-7-1-10-3-1/21
Datum objave obavještenja 26.2.2021.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv VRHOVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200545900002
Kontakt osoba Mahir Kurbegovic
Adresa Valter Perića 15
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 226-752
Faks (033) 226-755
Elektronska pošta vsud-fbih.info@pravosudje.ba
Internet adresa www.vsud-fbih.pravosudje.ba

I 2. Ispravlja se sljedeće


Odjeljak V ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE dodaje se i glasi:
Ispravlja se: Prilog br. 2, Obrazac za cijenu ponude, dio "napomene".
Obavještavamo sve zainteresovane kandidate da ugovorni organ, u skladu sa Članom 56. stav 3. Zakona o javnim
nabavkama, ne smatra da je ovim odgovorom došlo do znatne izmjene tenderske dokumentacije kojom se od kandidata
zahtjeva da izvrše znatne izmjene ili znatne prilagode njihovih ponuda, te u skladu s tim ugovorni organ neće produžavati
rok za podnošenje ponuda.
LP


 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
751-7-1-10-8-2/21
PODIJELI: