(izmjena aukcije) Nabavka usluga održavanja Oracle softverskih licenci JIS-a i održavanje Oracle hardvera JIS-a

Datum objave: 18.02.2021. 15:28 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.02.2021.

ISPRAVKA ZA

OBAVIJEST O NABAVI

940-1-2-7-8-8/21Obavještenje koje se ispravlja

Broj obavještenja 940-1-2-7-3-3/21
Datum objave obavještenja 26.1.2021.

ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv FEDERALNI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
IDB/JIB 4200161590006
Kontakt osoba Davor Biljaka
Adresa Đoke Mazalića 3
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 562-962
Faks (033) 208-257
Elektronička pošta info@fzzz.ba
Internet adresa www.fzzz.ba

I 2. Ispravlja se sljedeće


Odjeljak IV 3. mijenja se i glasi:
10.3.2021.

Odjeljak IV 7. mijenja se i glasi:
Datum i vrijeme 22.03.2021. 12:00

Odjeljak IV 8. mijenja se i glasi:
Adresa i mjesto Kao u TD
Datum i vrijeme 22.03.2021. 13:00


Mijenja se ANEKS B za lot broj: 1 (VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 2 (VII,VIII,IX).
Mijenja se INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY (III 2.b-1.,III 4.a.).

ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Održavanje Oracle softverskih licenci JIS-a (LOT - 1)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Oracle softverskih licenci JIS-a, u skladu sa specifikacijom koja se nalazi u PRILOG-u 2 tenderske dokumentacije i čini njen
sastavni dio.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72267100-0 Održavanje programske podrške za informacijsku
tehnologiju

III Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

342460,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.03.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 22.03.2021. 13:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Održavanje Oracle hardvera JIS-a (LOT - 2)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Održavanje Oracle hardvera JIS-a, u skladu sa specifikacijom koja se nalazi u PRILOG-u 2 tenderske dokumentacije i čini
njen sastavni dio.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72267100-0 Održavanje programske podrške za informacijsku
tehnologiju
Dodatni predmet(i) 50312600-1 Održavanje i popravak opreme za informacijsku tehnologiju

III Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

163625,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.03.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 22.03.2021. 13:00


INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name FEDERAL EMPLOYMENT INSTITUTE Sarajevo
UIN 4200161590006
Contact person Davor Biljaka
Address Đoke Mazalića 3
Postal code 71000 Sarajevo (bhp)
Municipality/City Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telephone (033) 562-962
Fax number (033) 208-257
Email address info@fzzz.ba
Website address www.fzzz.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

The Legal entity referred to in the Article 4 (1), subsection b) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Federation of Bosnia and Herzegovina

I 3.c. Main activity of contracting authority

Social protection

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Services, Computer and related services

II 1.a. Title of the object of the contract

Maintenance of Oracle Softwere licences for information system and maintenance of Oracle Hardwere for information
system

II 1.b. Description of the object of the contract

Maintenance of Oracle Softwere licences for information system and maintenance of Oracle Hardwere for information
system


II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

  Main vocabulary
Code Description
Main object 72000000-5 IT services: consulting, software development, Internet and support
  72267100-0 Maintenance of information technology software
  50312600-1 Maintenance and repair of information technology


II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
According to tender documents

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b-1. Obtainable until

 

Lot number Name Date
1 Održavanje Oracle softverskih licenci JIS-a (LOT - 1) 1 10.03.2021.
2 Održavanje Oracle hardvera JIS-a (LOT - 2) 1 10.03.2021.


III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4.a. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

 

 

Lot number Name Date and time
1 Održavanje Oracle softverskih licenci JIS-a (LOT - 1) 2 22.03.2021. 12:00
2 Održavanje Oracle hardvera JIS-a (LOT - 2) 2 22.03.2021. 12:00

 

 

Address and place According to tender documents

 


III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
940-1-2-7-8-8/21
PODIJELI: