(izmjena aukcije) Nabavka usluga održavanja vozila i radnih mašina

Datum objave: 17.02.2021. 07:40 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.02.2021.

ISPRAVKA ZA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

10423-7-2-14-8-5/21Obavještenje koje se ispravlja

Broj obavještenja 10423-7-2-14-3-3/21
Datum objave obavještenja 11.2.2021.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH I DRUGIH DJELATNOSTI OD
JAVNOG INTERESA OPĆINE ILIDŽA „ILIDŽA“ D.O.O.
IDB/JIB 4202099330003
Kontakt osoba Amina Zolj
Adresa Trg branila Hrasnice bb
Poštanski broj 71212 Hrasnica (bhp sa)
Općina/Grad Ilidža
Telefon (033) 429-361
Faks (033) 429-361
Elektronska pošta cvijetic.adnan@gmail.com
Internet adresa http://www.jpilidza.ba

I 2. Ispravlja se sljedeće


Odjeljak II 3.c. mijenja se i glasi:
44500,00

Mijenja se ANEKS B za lot broj: 1 (III,III 1.).ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT-1 Održavanje vozila, građevinskih i poljoprivrednih mašina

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

usluge održavanje vozila, građevinskih i poljoprivrednih mašina

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50112000-3 Usluge popravaka i održavanja vozila
Dodatni predmet(i) 50114000-7 Usluge popravaka i održavanja teretnih vozila

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

do 32.500 KM bez PDV-a

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

32500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

servisna stanica izabranog ponuđača

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 18.02.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.02.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 26.02.2021. 11:15


X Dodatne informacije

-

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
10423-7-2-14-8-5/21
PODIJELI: