(izmjena aukcije) Nabavka usluga osiguranja i unapređenja operativnosti motornih vozila OS BiH

Datum objave: 24.02.2021. 15:36 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 24.02.2021.

ISPRAVKA ZA

OBAVIJEST O NABAVI

723-3-1-307-8-45/21Obavještenje koje se ispravlja

Broj obavještenja 723-3-1-307-3-342/20
Datum objave obavještenja 31.12.2020.

ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv MINISTARSTVO ODBRANE BIH
IDB/JIB 4200745400004
Kontakt osoba Nikica Miloš
Adresa Hamdije Kreševljakovića 98
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Stari Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 286-574
Faks (033) 286-697
Elektronička pošta nabavka_prodaja@mod.gov.ba
Internet adresa www.mod.gov.ba

I 2. Ispravlja se sljedeće


Odjeljak IV 3. mijenja se i glasi:
7.3.2021.

Odjeljak IV 7. mijenja se i glasi:
Datum i vrijeme 17.03.2021. 10:00

Odjeljak V mijenja se i glasi:
Na osnovu donesenog rješenja po žalbi "Rd Auto" d.o.o. sarajevo izvršili smo izmjenu i dopunu tenderske dokumentacije za
nabavku roba-službena specijalizirana vozila za potrebe OS BiH.
Kao što smo objavili na portalu Agencije za javne nabavke, rok za preuzimanje tenderske dokumentacije do
07.03.2021.godine a dostavljanje ponuda do 17.03.2021.godine., do 10:00 sati.


Mijenja se ANEKS B za lot broj: 1 (VII,VIII).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 2 (VII,VIII).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 3 (VII,VIII).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 4 (VII,VIII).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 5 (VII,VIII).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 6 (VII,VIII).
Mijenja se INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY (III 2.b-1.,III 4.a.).


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 1

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka motornih vozila po višegodišnjem projektu za potrebe OS BiH, AF- minibus do 32 sjedišta.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34100000-8 Motorna vozila

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

6

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1061538,46

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Glavna logistička baza Rajlovac

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 07.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.03.2021. 10:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 2

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka motornih vozila za potrebe OS BiH
AG-autobus do 56 sjedišta (srednja klasa- klasa II)
AG- autobus do 56 sjedišta (viša- turistička klasa - klasa III)

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34100000-8 Motorna vozila

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

12

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2462393,16

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Glavna logistička baza- kasarna Rajlovac Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 07.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.03.2021. 10:00ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 3

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka motornih vozila za potrebe OS BiH
BĐ- teretno m/v cisterna za gorivo do 15t
BĐ- teretno m/v cisterna za gotivo do 26t (tegljač sa poluprikolicom)

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34100000-8 Motorna vozila

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

2

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

510529,91

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Glavna logistička baza - kasarna Rajlovac Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 07.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.03.2021. 10:00ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 4

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka motornih vozila za potrebe OS BiH
BP- teretno m/v hladnjača do 5t

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34100000-8 Motorna vozila

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

5

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

790598,29

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Glavna logistička baza - kasarna Rajlovac Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 07.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.03.2021. 10:00ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 5

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka motornih vozila za potrebe OS BiH
BY- teretno m/v cisterna za avio gorivo

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34100000-8 Motorna vozila

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

2

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

452991,45

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Glavna logistička baza - kasarna Rajlovac Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 07.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.03.2021. 10:00ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 6

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka motornih vozila za potrebe OS BiH
BŽ- teretno m/v cisterna za vodu do 15t

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34100000-8 Motorna vozila

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

4

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

752136,75

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Glavna logistička baza - kasarna Rajlovac Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 07.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.03.2021. 10:00INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Ministry of Defense of Bosnia and Herzegovina
UIN 4200745400004
Contact person Nikica Miloš
Address Hamdije Kreševljakovića 98
Postal code 71000 Sarajevo (bhp)
Municipality/City Stari Grad (Sarajevo)
Telephone (033) 286-574
Fax number (033) 286-697
Email address nabavka_prodaja@mod.gov.ba
Website address www.mod.gov.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Country

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

specialised vehicles of Armed forces of BiH

II 1.b. Description of the object of the contract

specialised vehicles of Armed forces of BiH

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

  Main vocabulary
Code Description
Main object 34000000-7 Transport equipment and auxiliary products to transportation
Additional object(s) 34100000-8 Motor vehicles


II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
like in tender documentation

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Negotiated procedure with publication of procurement notice

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b-1. Obtainable until

 

Lot number Name Date
1 Lot 1 0 07.03.2021.
2 Lot 2 0 07.03.2021.
3 Lot 3 0 07.03.2021.
4 Lot 4 0 07.03.2021.
5 Lot 5 0 07.03.2021.
6 Lot 6 0 07.03.2021.


III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4.a. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

 

 

Lot number Name Date and time

 

 

Address and place Hamdije Kreševljakovića 98, 71 000 Sarajevo

 


III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
723-3-1-307-8-45/21
PODIJELI: