(izmjena aukcije) Nabavka usluga servisiranja motornih vozila

Datum objave: 03.03.2021. 09:25 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 03.03.2021.

ISPRAVKA ZA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

795-7-2-14-8-34/21


Obavještenje koje se ispravlja

Broj obavještenja 795-7-2-14-3-11/21
Datum objave obavještenja 18.1.2021.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI
IDB/JIB 4209444710005
Kontakt osoba Nermina Šabanović
Adresa Tihomira Markovića 1
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 300-500
Faks (035) 300-544
Elektronska pošta javne.nabavke@untz.ba
Internet adresa www.untz.ba

I 2. Ispravlja se sljedeće


Odjeljak IV 3. mijenja se i glasi:
10.3.2021.

Odjeljak IV 7. mijenja se i glasi:
Datum i vrijeme 10.03.2021. 11:00


Odjeljak IV 8. mijenja se i glasi:
Adresa i mjesto Univerzitet u Tuzli, Dr Tihomila Markovića broj 1, II sprat
Datum i vrijeme 10.03.2021. 11:30

Mijenja se ANEKS B za lot broj: 1 (VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 2 (VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 3 (VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 4 (VII,VIII,IX).

ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Servisiranje vozila marke ŠKODA-Superb i Felicia

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Servisiranje vozila marke ŠKODA-Superb i Felicia

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50112200-5 Usluge održavanja vozila

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedena u zahtjevu

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

10 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u zahtjevu

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.03.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 10.03.2021. 11:30ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Servisiranje vozila marke AUDI i VW

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Servisiranje vozila marke AUDI i VW

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50112200-5 Usluge održavanja vozila

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedeno u zahtjevu

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

10 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u zahtjevu

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.03.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 10.03.2021. 11:30ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Servisiranje vozila marke CITROEN i RENO

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Servisiranje vozila marke CITROEN i RENO

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50112200-5 Usluge održavanja vozila

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedeno u zahtjevu

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

10 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u zahtjevu

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.03.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 10.03.2021. 11:30ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Servisiranje traktora marke Donfeng DF-350

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Servisiranje traktora marke Donfeng DF-350

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50112200-5 Usluge održavanja vozila

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedena u zahtjevu

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

10 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u zahtjevu

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.03.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 10.03.2021. 11:30

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
795-7-2-14-8-34/21
PODIJELI: