(izmjena) (HR) Nabavka motornih vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti

Datum objave: 24.07.2017. 09:25 / Izvor: Official Journal of the European Union, 22.07.2017.

Hrvatska-Zagreb: Motorna vozila

2017/S 139-285448

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2017/S 113-227316)

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu
17683204722
Ulica Ivana Lučića 6 – 8
Zagreb
10000
Hrvatska
Osoba za kontakt: Valentina Turkalj
Telefon: +385 14599831
E-pošta: pisarnica@sredisnjanabava.hr
Telefaks: +385 14599844
NUTS kod: HR

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://sredisnjanabava.gov.hr/

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti.

Referentni broj: 4/2017

II.1.2)Glavna CPV oznaka

34100000

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

Predmet javnog nadmetanja je nabava motornih vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti, na razdoblje od 48 mjeseci (4 godine) sukladno tehničkim specifikacijama i ostalim traženim uvjetima naznačenima u dokumentaciji o nabavi.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

20/07/2017

VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest

Broj objave u Dodatku SL-u: 2017/S 113-227316

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Broj odjeljka: II.2.7)

Grupa br.: 1

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave:

Umjesto:

Trajanje u mjesecima: 6.

Glasi:

Trajanje u mjesecima: 48.

Broj odjeljka: II.2.7)

Grupa br.: 2

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave:

Umjesto:

Trajanje u mjesecima: 6.

Glasi:

Trajanje u mjesecima: 48.

Broj odjeljka: II.2.7)

Grupa br.: 3

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Umjesto:

Trajanje u mjesecima: 6.

Glasi:

Trajanje u mjesecima: 48.

Broj odjeljka: II.2.7)

Grupa br.: 4

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave:

Umjesto:

Trajanje u mjesecima: 6.

Glasi:

Trajanje u mjesecima: 48.

Broj odjeljka: II.2.7)

Grupa br.: 5

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave:

Umjesto:

Trajanje u mjesecima: 6.

Glasi:

Trajanje u mjesecima: 48.

Broj odjeljka: II.2.7)

Grupa br.: 6

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave:

Umjesto:

Trajanje u mjesecima: 6.

Glasi:

Trajanje u mjesecima: 48.

Broj odjeljka: II.2.7)

Grupa br.: 7

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave:

Umjesto:

Trajanje u mjesecima: 6.

Glasi:

Trajanje u mjesecima: 48.

Broj odjeljka: IV.2.2)

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:

Umjesto:

Datum: 25/07/2017

Lokalno vrijeme: 13:00

Glasi:

Datum: 01/08/2017

Lokalno vrijeme: 13:00

Broj odjeljka: IV.2.7)

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Uvjeti za otvaranje ponuda:

Umjesto:

Datum: 25/07/2017

Lokalno vrijeme: 13:00

Glasi:

Datum: 01/08/2017

Lokalno vrijeme: 13:00

VII.2)Ostali dodatni podaci:

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: