(izmjena) (HR) Nabavka rezervnih dijelova i servisa za vozila marke Mercedes – teretni program (4 grupe)

Datum objave: 25.08.2017. 10:51 / Izvor: Official Journal of the European Union, 25.08.2017.

Hrvatska-Zagreb: Rezervni dijelovi za teretna vozila, furgone i automobile

2017/S 162-334249

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2017/S 137-280799)

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Grad Zagreb
61817894937
Avenija Dubrovnik 15
Zagreb
10020
Hrvatska
Telefon: +385 16503788
E-pošta: javna.nabava@zagreb.hr
NUTS kod: HR041

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.zagreb.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Rezervni dijelovi i servis za vozila marke Mercedes – teretni program (4 grupe).

Referentni broj: 2017-390

II.1.2)Glavna CPV oznaka

34330000

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

Sukladno točki 4. Opis predmeta nabave Dokumentacije o nabavi.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

23/08/2017

VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest

Broj objave u Dodatku SL-u: 2017/S 137-280799

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Broj odjeljka: IV.2.2)

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:

Umjesto:

Datum: 28/08/2017

Lokalno vrijeme: 12:00

Glasi:

Datum: 08/09/2017

Lokalno vrijeme: 8:30

Broj odjeljka: IV.2.7)

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Uvjeti za otvaranje ponuda:

Umjesto:

Datum: 28/08/2017

Lokalno vrijeme: 12:00

Glasi:

Datum: 08/09/2017

Lokalno vrijeme: 8:30

VII.2)Ostali dodatni podaci:

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: