(izmjena) (HR) Nabavka usluga ispisa putem najma uređaja i programa za upravljanje ispisom, temeljem potreba korisnika

Datum objave: 27.07.2017. 09:39 / Izvor: Official Journal of the European Union, 27.07.2017.

Hrvatska-Zagreb: Usluge upravljanja računalnim napravama

2017/S 142-292756

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2017/S 112-225693)

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu
17683204722
Ulica Ivana Lučića 6-8
Zagreb
10000
Hrvatska
Osoba za kontakt: Marijana Šperanda
Telefon: +385 14599831
E-pošta: pisarnica@sredisnjanabava.hr
Telefaks: +385 14599844
NUTS kod: HR

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://sredisnjanabava.gov.hr/

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Nabava usluga ispisa.

Referentni broj: 3/2017

II.1.2)Glavna CPV oznaka

72514000

II.1.3)Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4)Kratak opis:

Usluge ispisa putem najma uređaja i programa za upravljanje ispisom, temeljem potreba korisnika.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

24/07/2017

VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest

Broj objave u Dodatku SL-u: 2017/S 112-225693

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Broj odjeljka: II.1.5

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Procijenjena ukupna vrijednost

Umjesto:

Vrijednost bez PDV-a: 17 500 000.00 HRK

Glasi:

Vrijednost bez PDV-a: 17 600 000.00 HRK

Broj odjeljka: II.2.6

Grupa br.: 5

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Procijenjena vrijednost

Umjesto:

Vrijednost bez PDV-a: 5 000 000.00 HRK

Glasi:

Vrijednost bez PDV-a: 5 100 000.00 HRK

Broj odjeljka: IV.2.2

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda

Umjesto:

Datum: 27/07/2017

Lokalno vrijeme: 13:00

Glasi:

Datum: 30/08/2017

Lokalno vrijeme: 13:00

Broj odjeljka: IV.2.7

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda

Umjesto:

Datum: 27/07/2017

Lokalno vrijeme: 13:00

Glasi:

Datum: 30/08/2017

Lokalno vrijeme: 13:00

VII.2)Ostali dodatni podaci:

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: