(izmjena i dopuna) Nabavka fluoroscentnih prsluka i usluga pranja motornih vozila

Datum objave: 01.08.2017. 10:02 / Izvor: Akta.ba, 28.07.2017.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

Broj predmeta : 17/1-14-001399/17

 

Ur. broj akta: 10302-0012

Datum.  28.07.2017. godine

Mjesto, Tuzla

 

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH'\ broj: 39/14) i Budžeta Tuzlanskog kantona za 2017.godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 04/17) v.d. direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK-a donosi:

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Plana nabavki za 2017.godinu

 

Član I.

U Planu nabavke za 2017. godinu Kantonalne uprave /a inspekcijske poslove TK-a broj: 17/1-14-001399/17 Ur. broj akta: 10302- 0011 od 03.07.2017.godine u tabeli u dijelu koji se odnosi na robu, dodaje se redni broj 5 koji glasi:

 

Rb

Predmet nabavke

Šifra JRJN

Ekonomsk i kod

Procijenjenu vrijednost nabavke sa PDV-on

Vrsta postupka nabavke

Planirani početak postupka

Planirani završetak postupka

Napomene

5.

Nabavka fiuorosccntnih prsluka (visoke vidljivosti i reflektiraj uče irake sa natpisom INSPEKCIJE)

35113440-5

613400

1.000,00 KM

Direktni

August

August

 

 

a u dijelu tabele koji sc odnosi na usluge dodaje sc redni broj 10 koji glasi:

Rb

Predmet nabavke

Šifra JRJN

Ekonomsk i kod

Procijenjena vrijednost nabavke sa PDV-om

Vrsta postupka nabavke

Planirani početak postupka

Planirani završetak postupka

Napomene

10.

Nabavka usluga pranja motornih vozila

50112300-6

613700

1.000.00 KM

Direktni

August

August

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Član 2.

Ova Odluka je sastavni dio Plana javnih nabavki Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK-a za 2017.godinu. Svi ostali podaci Plana javnih nabavki za 2017. godinu ostaju nepromjenieni.

 

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK-a, zajedno sa Izmjenom i dopunom Plana nabavki.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: