(izmjena i dopuna plana javnih nabavki) Nabavka usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova niskogradnje i visokogradnje za potrebe općine Bosanska Krupa

Datum objave: 07.07.2017. 14:35 / Izvor: Akta.ba, 07.07.2017.

 

Na osnovu člana 17. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14) i 28. Statuta Općine Bosanska Krupa-prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Bosanska Krupa“, broj 8/14 i 1/17), a u skladu sa obezbjeđenim finansijskim sredstvima, Općinski načelnik općine Bosanska Krupa donosi:

 

IZMJENU DOPUNE  PLANA NABAVKE JEDINSTVENOG OPĆINSKOG ORGANA UPRAVE

OPĆINE BOSANSKA KRUPA ZA 2017. GODINU

 

 

I

Ovom izmjenom mijenja se  tabelarni dio Dopune plana javnih nabavki Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Bosanska Krupa općine Bosanska Krupa za 2017. godinu broj 07-14-4353/17 od 19.05.2017 godine u dijelu koji se odnosi na usluge na način da se u tabeli usluge mijenja  u  rednom broj 19. –Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova niskogradnje i visokogradnje za potrebe općine Bosanska Krupa iznos procjenjenjue vrijednosti, vrsta postupka i okvirni datum pokretanja postupka i zaključenja Ugovora.

 

II

 

Izmjena dopune  Plana nabavki je prikazana u tabelarnom pregledu koji je sastavni dio ovog Plana.

 

III

Ova izmjena  dopune  Plana  stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na službenoj Web stranici općine Bosanska Krupa.

 

 

Broj:07-14- 5397 /17

Datum: 05.07.2017.  godine

 

Usluge

           

R/b

PREDMET NABAVKE

ŠIFRA

JRJN

PROCIJENJENA

VRIJEDNOST

BEZ PDV-a

VRSTA

POSTUPKA

OKVIRNI

DATUM

POKRETANJA

POSTUPKA

OKVIRNI

DATUM

ZAKLJUČENJA UGOVORA

IZVOR

FINANSIRANJA

NAPOMENE

1.

Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova niskogradnje i visokogradnje za potrebe općine Bosanska Krupa

71521000-6-usluge nadzora gradilišta

5.700,00 KM

Direktni sporazum

juli

Juli

Budžet općine-ekonomski kod 615311-kapitalni transferi neprofitnim organizacijama-nadzor nad izvođenjem radova

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: