(izmjena i dopuna plana javnih nabavki za 2019. godinu) Nabavka usluga sistematskog pregleda zaposlenih, održavanja računara, brendiranja i prilagođavanja prostora centralne pisarnice za rad sa strankama i pres, goriva, kancelarijskog materijala, radne uniforme, računarske opreme, vozila, informacionog sistema

Datum objave: 09.01.2020. 10:11 / Izvor: Akta.ba, 01.11.2019.

Na osnovu člana 63. Zakona o Republičkoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 115/18) i člana 17. stav (1) i (2) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine( „Službeni glasnik BiH"39/14) Ministar uprave i lokalne samouprave donosi

 

IZMJENA I DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2019. GODINU

U skladu sa rebalansom budžeta za 2019. godinu

 

Nakon donošenja odluke o usvajanju rebalansa budžeta za 2019. godinu sačinjava se izmjena i dopuna plana javnih nabavki u sledećem

r.br.

Predmet nabavke

Šifra JRJN

Procjenjena vrijednostbez PDV-a

Vrsta postupka

Okvirni datum pokretanja postupka

Okvirni datum zaklјučenja ugovora

Izvor finansiranja

Napomene

1.9

Sistematski pregled

66512000-2

5.990,00

Direktni s.

decembar

Decembar

412700

Realokacija sred.

2.1

Održavanje računara

50312000-5

3.800,00

Direktni sporazum

Novembar

Decembar

412500-Rashodi za tekuće održavanje

Iznos uvećan za 800,00 vrijednost jednog vanrednog popravka

2.4

Usluge brendiranja i

prilagođavanja prostora centralne pisarnice za rad sa strankama i pres

50324100-3

4.850,00

Direktni sporazum

Novembar

Decembar

412500-Rashodi za tekuće održavanje

Iznos uvećan za 850,00 radi proširenja prostora koji je predmet izvršenja usluge

4.1

Gorivo

09132000-3 09134200-9

42.000,00

Otvoreni, direktni

Januar

Decembar

412600-Rashodi po osnovu putovanja i smještaja

Iznos uvećan za 2.000,00 KM radi izvršenja Ugovora

5.1

Kancelarijski materijal

30192000-1

11.500,00

Direktni sporazum

Januar

Decembar

412300-Rashodi za režijski materijal

Uvećan za 1.500,00 KM, 20% i više je rezervisani ugovor

6.2

Radna uniforma

18130000-9

500,00

Direktni sporazum

Novembar

Decembar

516100-Izdaci za

zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.

 

 
 

7.1

Računarska oprema

30213000-5

29.950,00

Direktni sporazum, konkurentski zahtjev, otvoreni postupak

Januar

Decembar, januar

511300- Izdaci za nabavku postrojenja i opreme

Iznos uvećan za

21.367,52 po rebalansu budžeta zbog neophodnog zanavlјanja opreme

7.4

Vozilo

34100000-8

23.000,00

Otvoreni postupak

Novembar

Decembar

511300- Izdaci za nabavku postrojenja i opreme

Obezbijeđeno u okviru postojećeg budžeta putem rebalansa

7.5

Informacioni sistem

72210000-0

42.735,04

Otvoreni postupak

Decembar

Decembar, januar

511700- Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu

Obezbijeđeno putem rebalansa budžeta

12.

Sistematski pregled zaposlenih

6650000-8

6.000.00

Direktni sporazum

Decembar

Decembar

412900-0stali nepomenuti rashodi

 

 

Novembar

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: