(izmjena i dopuna Plana nabavki za 2017. godinu) Nabavka originalnih tonera, antidekubitalnih madraca, izvor hladnog svjetla za bronhoskopiju, održavanja medicinske opreme, promocije i prevencije zdravlja, izrada projekta opservacijske sobe, radova na adaptaciji Laktarijuma, instalacija vodene pumpe

Datum objave: 28.06.2017. 11:58 / Izvor: Akta.ba, 27.06.2017.

Javna ustanova Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš"

Broj: 332-81/17

Sarajevo, 22.06.2017. godine

IV. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI 2A 2017.GODINU

Redni broj

Izmjene i dopune Plana nabavki od 30.01.2017.

N-novo P-promjena B-brisano

Predmet nabavke

Procijenjena vrijednost nabavke (Osnovni plan nabavki)

-

Procijcnjena vrijednost nabavke

Vrsta postupka nabavke

Sklapa li se Ugovor ili Okvirni sporazum

Planirani početak postupka

Planirano trajanje Ugovora ili OkvirnogS;f sporazuma

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

ROBA

 

 

 

 

 

 

1.

N

Originalni toneri za printer HP Pro 447dw

 

781.17

Direktni sporazum

 

II kvartal

 

2.

N

D Dimer reagens za Stratus

D Dimer kalibrator za Stratus

D Dimer Diluent za Stratus

Kontrola za D Dimer za Stratus

 

12.000,00 KM

Konkurentski zahtjev

Okvirni sporazum

III kvartal

 

3.

N

Antidekubitalni madraci -10 komada

 

40.000,00

Konkurentski zahtjev

Ugovor

III kvartal

 

4.

N

Nadogradnja elektrohirurške platforme TRIAD FORCE sa grijačima

 

58.000,00

Pregovarački postupak

Ugovor

III kvartal

 

5.

N

Nabavka izvora hladnog svjetla za aparat za bronhoskopiju Fyjinon

 

3.4S0.00

Direktnl sporazum

Ugovor

III kvartal

 

 

 

Redni broj

Izmjene i dopune Plana nabavki od 30.01.2017.

N-novo, P-promjena B-brisano

Predmet nabavke

Procijenjena vrijednost nabavke (Osnovni plan nabavki)

Procijenjona vrijćdnost nabavk.i

Vrsta postupka nabavke

Sklapa li se Ugovor ili Okvirni sporazum

Planirani početak postupka

Planirano trajanje Ugovora ili Okvirnog sporazuma

1

2

3

4

5

            6

7

8

9

 

 

USLUGE

 

 

 

 

 

 

1.

N

Servisiranje aparata za akutni hemodijalizni tretman Fresenius Medical Care

 

2.219,19

Dlrektni sporazum

Ugovor

II kvartal

 

2.

P

Preventivno i interventno održavanje medicinske opreme proizvođača SIEMENS (MRI, CT aparati, AXIOM Multix MT, AXIOM lconos R200 i svi ostali aparati navedenog proizvođača)

40.000,00

273.000,00 na godišnjem nivou

Pregovarački postupak bez objave

Okvirni sporazum

III kvartal

4 godine

3.

N

Promocija i prevencija zdravlja

 

6.000.00

Direktni sporazum

Ugovor

III kvartal

DONACIJA

4.

N

Izrada Projekta adaptacije opservacijske sobe u Odjeljenju za urgentnu medicinu

 

3.944,00

Direktnl sporazum

Ugovor

III kvartal

 

 

 

Redni broj

Izmjene i dopune Plana nabavki od 30.01.2017.

N-novo, P-promjena B-brisano

Predmet nabavke

Procijenjena vrijednost nabavke (Osnovni plan nabavki)

Procijenjena vrijednost nabavki

Vrsta postupka nabavke

Sklapa li se Ugovor ili Okvirni sporazum

Planirani početak postupka

Planirano trajanje Ugovora ili Okvirnog sporazuma

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

RADOVI

 

 

 

 

 

 

1.

N

Izvođenje radova na adaptaciji Laktarijuma uz nabavku neophodne opreme u Odjeljenju za ginekologiju i akušerstvo

 

15.000,00

Konkurentski zahtjev

Ugovor

III kvartal

 

2.

N

Instalacija vodene pumpe (pad vodenog pritiska u hidrantskoj mreži objekta)

 

10.000,00

Konkurentski zahtjev

Ugovor

III kvartal

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: