(izmjena i dopuna plana nabavki za 2017. godinu) Nabavka službenih vozila, kancelarijskih mašina za uvezivanje spisa i uništavanje papira, elektronskog uređaja za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena

Datum objave: 05.07.2017. 11:26 / Izvor: Akta.ba, 03.07.2017.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

 

Broj predmeta : 17/1 -14-001399/17

Ur. broj akta: 10302-0010

Datum. 03.07.2017. godine

Mjesto. Tuzla

 

Na osnovu elana 17. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (..Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) i Budžeta Tuzlanskog kantona /a 2017.godinu (..Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 04/17) v.d. direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK-a donosi:

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Plana nabavki za 2017.godinu

 

Član I.

 

U Planu nabavke za 2017. godinu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK-a broj: 17/1-14-001399/17 Ur. broj akta: 10302- 0009 od I2.06.20l7.godinc u tabeli u dijelu koji se odnosi na robu. briše se redni broj 1. tako da se redni broj dva mijenja u redni broj I. a dodaju se redni brojevi 2. 3 i 4 koji glase:

 

Rb

Predmet nabavke

Šifra JRJN

Kkonomsk i kod

Procijenjena vrijednost nabavke sa PDV-om

Vrsta postupka nabavke

Planirani početak postupka

Planirani zavrietak postupka

Napomene

2.

Nabavka službenih vozila

34100000-8

821300

46.000.00 KM

Konkurentski

Juli

August

 

3.

Nabavka kancelarijskih mašina za uvezivanje spisa i uništavanje papira

30100000-0

821300

2.000.00 KM

Direktni

Juli

Juli

 

4.

Nabavka elektronskog uređaja za kontrolu pristupa i evidcnciju radnog vremena

35125200-8

821300

3.500.00 KM

Direktni

August

August

 

 

Član 2.

Ova Odluka je sastavni dio Plana javnih nabavki Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK-a za 20l7.godinu. Svi ostali podaci Plana javnih nabavki za 2017. godinu ostaju nepromjenjeni.

 

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoScnja, a objaviti će se na wcb stranici Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK-a. zajedno sa Izmjenom i dopunom Plana nabavki. ^

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: