(izmjena i dopuna plana nabavki za 2021. godinu) Nabavka i isporuka carinskih plombi (metalnih i plastičnih) i carinskog užeta, FISCODE papira za štampanje PIN I PUK kodova, laminata i transfer filma za štampač Zebra ZXP Series 8 za štampanje Smart kartica, ribona za potrebe Uprave za indirektno oporezivanje, venecijanera u kancelariji 318 u Središnjem uredu UIO, tonera za potrebe UIO, usluga osiguranja od odgovornosti za nastalu štetu u slučaju izdavanja i upotrebe kvalifikovanih digitalnih potvrda, angažovanja akreditovane laboratorije za ispitivanje i verifikovanje rezultata i rada unutrašnje izvođačeve kontrole na izgradnji graničnog prelaza Svilaj...