(izmjena) Nabavka bankarskih usluga odobravanja dugoročnog kredita

Datum objave: 31.12.2019. 12:09 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 31.12.2019.

ISPRAVKA ZA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

594-1-2-256-8-80/19Obavještenje koje se ispravlja

Broj obavještenja 594-1-2-256-3-79/19
Datum objave obavještenja 6.12.2019.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRAD GRADIŠKA
IDB/JIB 4401068470004
Kontakt osoba Nataša Golić
Adresa Vidovdanska 1A
Poštanski broj 78400 Gradiška (sp bl)
Opština/Grad Gradiška
Telefon (051) 810-353
Faks (051) 814-689
Elektronska pošta gradonacelnik@gradgradiska.com
Internet adresa www.gradgradiska.com

I 2. Ispravlja se sljedeće


Odjeljak II 2. mijenja se i glasi:
Da

Odjeljak II 2.a. Broj lotova dodaje se i glasi:
2

Odjeljak II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za dodaje se i glasi:
Svi lotovi

Odjeljak II 4.c. mijenja se i glasi:
Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66000000-0 Finansijske usluge i usluge osiguranja

Odjeljak II 6. briše se.

Odjeljak II 6.a. briše se.

Odjeljak II 7. briše se.

Odjeljak II 9. briše se.

Odjeljak IV 3.b. mijenja se i glasi:
24.1.2020.

Odjeljak IV 6. mijenja se i glasi:
Datum i vrijeme 24.1.2020. 11:00:00


Odjeljak IV 7. mijenja se i glasi:
Datum i vrijeme 24.1.2020. 11:30:00
Adresa i mjesto Grad Gradiška, Vidovdanska 1A, sala za sastanke br.47.

Dodaje se ANEKS B za lot broj: 1,2.
Mijenja se INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY (II 1.c.,III 2.b.,III 4.).ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka bankarske usluge odobravanja dugoročnog kredita u iznosu od 1.900.000,00 KM

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Uslovi plasiranja kredita:
- rok otplate je 144 (stotinučetrdesetčetiri) mjeseci -12 (dvanaest) godina,
- grejs period 2 (dvije) godine
- kamatna stopa: do 4,5%+EURIBOR,
- ponuđač ne može zahtjevati proviziju ili bilo kakvu drugu naknadu ili sredstva za kredit koji nije stavljen na
raspolaganje ugovornom organu,
- način obezbjeđenja kredita je bjanko potpisane i ovjerene mjenice sa mjeničnim izjavama i bjanko potpisani i
ovjereni platni nalozi, te se drugi način obezbjeđenja ne može zahtjevati,
- banke ne mogu tražiti učešće u kreditu,
- kreditna sredstva su namjenjena za finansiranje ulaganja u javne i infrastrukturne objekte,
- anuitetni plan uraditi pod pretpostavkom da će kompletna kreditna sredstva biti povučena na dan potpisivanja
ugovora,
- anuitetni plan mora sadržavati tačno 144 (stotinučetrdesetčetiri) mjeseca -12 (dvanaest) godina, u skladu sa
Odlukom Skupštine grada o kreditnom zaduženju grada Gradiška, broj: 01-022-569/19 od 14.11.2019.godine,
- obrada zahtjeva: u skladu sa ponudom banke u iznosu do 1%,
- naknada za prijevremenu otplatu: bez naknade,
- ponuđač koji ponudi uslove koji nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom, biće diskvalifikovan sa
učešća na tenderu, odnosno njegova ponuda će biti odbačena kao neprihvatljiva.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66113000-5 Usluge odobravanja kredita

III Ukupna količina ili obim ugovora

Definisana u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

665000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Isplata kreditnih sredstava vršiće se narednog dana po ispostavljenom zahtjevu ugovornog organa za povlačenje
kreditnih sredstava.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Isplata kreditnih sredstava vršiće se sa transakcionog računa poslovne banke koja bude izabrana kao
najpovoljnija na transakcioni račun ugovornog organa.


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka bankarske usluge odobravanja dugoročnog kredita u iznosu od 2.100.000,00 KM

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Uslovi plasiranja kredita:
- rok otplate je 144 (stotinučetrdesetčetiri) mjeseci -12 (dvanaest) godina,
- grejs period 2 (dvije) godine
- kamatna stopa: do 4,5%+EURIBOR,
- ponuđač ne može zahtjevati proviziju ili bilo kakvu drugu naknadu ili sredstva za kredit koji nije stavljen na
raspolaganje ugovornom organu,
- način obezbjeđenja kredita je bjanko potpisane i ovjerene mjenice sa mjeničnim izjavama i bjanko potpisani i
ovjereni platni nalozi, te se drugi način obezbjeđenja ne može zahtjevati,
- banke ne mogu tražiti učešće u kreditu,
- kreditna sredstva su namjenjena za finansiranje ulaganja u javne i infrastrukturne objekte,
- anuitetni plan uraditi pod pretpostavkom da će kompletna kreditna sredstva biti povučena na dan potpisivanja
ugovora,
- anuitetni plan mora sadržavati tačno 144 (stotinučetrdesetčetiri) mjeseca -12 (dvanaest) godina, u skladu sa
Odlukom Skupštine grada o kreditnom zaduženju grada Gradiška, broj: 01-022-569/19 od 14.11.2019.godine,
- obrada zahtjeva: u skladu sa ponudom banke u iznosu do 1%,
- naknada za prijevremenu otplatu: bez naknade,
- ponuđač koji ponudi uslove koji nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom, biće diskvalifikovan sa
učešća na tenderu, odnosno njegova ponuda će biti odbačena kao neprihvatljiva.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66113000-5 Usluge odobravanja kredita

III Ukupna količina ili obim ugovora

Definisana u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

735000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Isplata kreditnih sredstava vršiće se narednog dana po ispostavljenom zahtjevu ugovornog organa za povlačenje
kreditnih sredstava.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Isplata kreditnih sredstava vršiće se sa transakcionog računa poslovne banke koja bude izabrana kao
najpovoljnija na transakcioni račun ugovornog organa.


INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Zoran Adžić
UIN 4401068470004
Contact person Nataša Golić
Address Vidovdanska 1A
Postal code 78400 Gradiška (sp bl)
Municipality/City Gradiška
Telephone (051) 810-353
Fax number (051) 814-689
Email address gradonacelnik@gradgradiska.com
Website address www.gradgradiska.com

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

City,

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Services, Financial services: Insurances services, Banking and investment services

II 1.a. Title of the object of the contract

Banking services-approval of long-term loan

II 1.b. Description of the object of the contract

Purchase of banking services of approving log-term loan stipulated by the Decision of City Assembly No. 01-022-569/19
dating 14.11.2019 in the amount of 4.000.000,00 BAM for a period of 12 years

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

Main vocabulary
Code Description
Main object 66000000-0 Financial and insurance services

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

1.400.000,00

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

24.1.2020.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

No

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 24.1.2020. 11:00:00
Address and place City of Gradiška, Vidovdanska 1A
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
594-1-2-256-8-80/19
PODIJELI: