(izmjena) Nabavka feromona

Datum objave: 23.02.2021. 07:37 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.02.2021.

ISPRAVKA ZA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI


1339-7-1-9-8-46/21


Obavještenje koje se ispravlja

Broj obavještenja 1339-7-1-9-3-8/21
Datum objave obavještenja 18.1.2021.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O
IDB/JIB 4263074140004
Kontakt osoba Midhad Arnautović
Adresa Radnička bb
Poštanski broj 77240 Bosanska Krupa (bhp sa)
Općina/Grad Bosanska Krupa
Telefon (037) 476-926
Faks (037) 476-929
Elektronska pošta javnenabavke@ussume.ba
Internet adresa ussume.ba

I 2. Ispravlja se sljedeće


Odjeljak IV 3. mijenja se i glasi:
1.3.2021.

Odjeljak IV 7. mijenja se i glasi:
Datum i vrijeme 02.03.2021. 11:15

Odjeljak IV 8. mijenja se i glasi:
Adresa i mjesto Radnička bb Bos. Krupa
Datum i vrijeme 02.03.2021. 11:45

Odjeljak V ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE dodaje se i glasi:
Rješenjem Ureda za razmatranje žalbi broj JN2-03-07-1-338-6/21 od 18.02.2021.godine žalba potencijalnog ponuđača
Gradprom d.o.o. Srbac na tendersku dokumentaciju se odbacuje kao nepotpuna pa shodno tome nastavlja se postupak
nabavke.

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1339-7-1-9-8-46/21
PODIJELI: