(izmjena) Nabavka portabilnog ultrazvučnog aparata

Datum objave: 16.01.2020. 09:46 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.01.2020.

ISPRAVKA ZA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

765-1-1-2-8-7/20Obavještenje koje se ispravlja

Broj obavještenja 765-1-1-2-3-2/20
Datum objave obavještenja 3.1.2020.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU "DOM ZDRAVLJA U BANJOJ LUCI"
IDB/JIB 4400802010004
Kontakt osoba Dragica Vekić
Adresa Sime Matavulja bb
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 216-808
Faks (051) 216-808
Elektronska pošta odsjeknabavke@domzdravljabanjaluka.com
Internet adresa www.domzdravljabanjaluka.com

I 2. Ispravlja se sljedeće


Odjeljak IV 3.b. mijenja se i glasi:
27.1.2020.

Odjeljak V mijenja se i glasi:
01-4961;
NAPOMENA:
Ugovorni organ je naknadnim uvidom uočio da je napravio tehničku grešku u TD Tačka 3.3. gdje je navedeno da je
procjenjena vrijednost nabavke 33.000,00 KM bez PDV-a, a treba da bude na iznos od 40.000,00 KM bez PDV-a. Takođe se
vrši ispravka obavještenja broj 765-1-1-2-3-2/20 u smislu procjenjene vrijednosti javne nabvke.
Pri ispravci obavještenja greškom nije produžen datum do kada se može obezbjediti TD.


 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
765-1-1-2-8-7/20
PODIJELI: