(izmjena) Nabavka projektantskih usluga ispitivanja nosivosti mosta i izrade glavnog projekta mosta na regionalnoj cesti R445 Kakanj-Visoko-Podlugovi-granica Kantona preko rijeke Bosna, mjesto Doboj općina Kakanj i ispitivanja nosivosti mosta i izrada glavnog projekta mosta na regionalnoj cesti R445 Kakanj-Visoko-Podlugovi-granica Kantona preko rijeke Bosna, mjesto Ćatići općina Kakanj

Datum objave: 12.02.2021. 09:18 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.02.2021.

ISPRAVKA ZA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1417-7-2-53-8-16/21Obavještenje koje se ispravlja

Broj obavještenja 1417-7-2-53-3-32/20
Datum objave obavještenja 29.12.2020.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KANTONALNA DIREKCIJA ZA CESTE
IDB/JIB 4218342030025
Kontakt osoba Kasim Alić
Adresa Kučukovići 2
Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (032) 460-712
Faks (032) 460-702
Elektronska pošta min.prostorno@zdk.ba
Internet adresa www.zdk.ba

I 2. Ispravlja se sljedeće


Odjeljak IV 7. mijenja se i glasi:
Datum i vrijeme 25.02.2021. 12:00

Odjeljak IV 8. mijenja se i glasi:
Adresa i mjesto Kučukovići 2 Zenica
Datum i vrijeme 25.02.2021. 13:00

Odjeljak V mijenja se i glasi:
Ugovorni organ – Kantonalna direkcija za ceste Zeničko-dobojskog kantona je zaprimila Rješenje Ureda za razmatranje žalbi
BiH broj JN2-03-07-1-191-7/21 kojim je odbijena kao neosnovana Žalba na Tendersku dokumentaciju u postupku javne
nabavke po Konkurentskom za dostavu ponuda za nabavku usluga: LOT1: Ispitivanje nosivosti mosta i izrada glavnog
projekta mosta na regionalnoj cesti R445 Kakanj-Visoko-Podlugovi-granica Kantona preko rijeke Bosna, mjesto Doboj općina
Kakanj i LOT2: Ispitivanje nosivosti mosta i izrada glavnog projekta mosta na regionalnoj cesti R445 Kakanj-Visoko-
Podlugovi-granica Kantona preko rijeke Bosna, mjesto Ćatići općina Kakanj, a po Obavještenju o nabavci sa Portala javnih
nabavki 1417-7-2-53/20 od 29.12.2020. godine, te su se stekli uslovi za nastavak ovog postupka javne nabavke.
Novi rok za podnošenje ponuda je 25.02.2021. godine do 12,00 sati, a javno otvaranje ponuda će se održati 25.02.2020.
godine u 13,00 sati, u prostorijama Kantonalne direkcije, VI sprat, kancelarija 606, adresa Kučukovići br. 2, Zenica.

Mijenja se ANEKS B za lot broj: 1 (VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 2 (VIII,IX).

ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1: Ispitivanje nosivosti mosta i izrada glavnog projekta mosta na regionalnoj cesti R445 Kakanj-Visoko-Podlugovi-granica
Kantona preko rijeke Bosna, mjesto Doboj općina Kakanj

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 1: Ispitivanje nosivosti mosta i izrada glavnog projekta mosta na regionalnoj cesti R445 Kakanj-Visoko-Podlugovi-granica
Kantona preko rijeke Bosna, mjesto Doboj općina Kakanj

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

90,00 m

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

21367,52

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

90 dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Kakanj

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 18.01.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 25.02.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 25.02.2021. 13:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2: Ispitivanje nosivosti mosta i izrada glavnog projekta mosta na regionalnoj cesti R445 Kakanj-Visoko-Podlugovi-granica
Kantona preko rijeke Bosna, mjesto Ćatići općina Kakanj

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 2: Ispitivanje nosivosti mosta i izrada glavnog projekta mosta na regionalnoj cesti R445 Kakanj-Visoko-Podlugovi-granica
Kantona preko rijeke Bosna, mjesto Ćatići općina Kakanj

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

86,00 m

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

21367,52

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

90 dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Kakanj

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 18.01.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 25.02.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 25.02.2021. 13:00

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1417-7-2-53-8-16/21
PODIJELI: