(izmjena) Nabavka računarske i telekomunikacione opreme

Datum objave: 16.08.2017. 12:38 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.08.2017.

ISPRAVKA ZA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

280-1-1-5-8-11/17Obavještenje koje se ispravlja

Broj obavještenja 280-1-1-5-3-7/17
Datum objave obavještenja 23.6.2017.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv UNIVERZITET U ZENICI
IDB/JIB 4218353660004
Kontakt osoba Kenan Mulahasanovic
Adresa Fakultetska br. 3
Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (032) 444-420
Faks (032) 444-431
Elektronska pošta rektorat@unze.ba
Internet adresa www.unze.ba

I 2. Ispravlja se sljedeće


Odjeljak IV 6. mijenja se i glasi:
Datum i vrijeme 24.7.2017. 11:00:00


Odjeljak IV 7. mijenja se i glasi:
Datum i vrijeme 24.7.2017. 11:10:00
Adresa i mjesto Fakultetska broj 3, Zenica

Odjeljak V ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE dodaje se i glasi:
Nakon odbijanja žalbe kao neuredne, od strane URŽ-a, Ugovorni organ nastavlja sa postupkom nabavke prema uputama


Agencije za javne nabavke i to na način da, dio tenderske dokumentacije koji se odnosi na datum i vrijeme prijema i
otvaranja ponuda (tačke 15., 24. i 25.) se mijenja i glasi kao u ovom obavještenju.
Ponude koje su blagovremeno pristigle do 18.07.2017. godine se neotvorene čuvaju, a otvorit će se u zakazanom novom
terminu otvaranja ponuda, zajedno sa eventualno pristiglim novim ponudama.

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
280-1-1-5-8-11/17
PODIJELI: