(izmjena) Nabavka specifičnih lijekova

Datum objave: 07.08.2017. 11:41 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 07.08.2017.

ISPRAVKA ZA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

273-1-1-186-8-140/17


Obavještenje koje se ispravlja

Broj obavještenja 273-1-1-186-3-133/17
Datum objave obavještenja 25.7.2017.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB 4400965150008
Kontakt osoba Dejan Vragolić
Adresa Zdrave Korde 8
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 249-100
Faks (051) 216-595
Elektronska pošta fzors@zdravstvo-srpske.org
Internet adresa www.zdravstvo-srpske.org

I 2. Ispravlja se sljedeće


Odjeljak II 3.c. mijenja se i glasi:
3937312,44

Mijenja se ANEKS B za lot broj: 20 (III 1.).
ANEKS B


Broj lota

20


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

pertuzumab

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

257250,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

5 Mjesec(i)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
273-1-1-186-8-140/17
PODIJELI: