(izmjena) Nabavka uređaja za automatsko brojanje vozila

Datum objave: 19.07.2017. 14:19 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.07.2017.

ISPRAVKA ZA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

750-1-1-32-8-40/17Obavještenje koje se ispravlja

Broj obavještenja 750-1-1-32-3-30/17
Datum objave obavještenja 3.7.2017.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE "PUTEVI REPUBLIKE SRPSKE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU BANJA LUKA
IDB/JIB 4401723780003
Kontakt osoba Milena Đurić
Adresa Trg Republike Srpske 8
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 334-500
Faks (051) 334-545
Elektronska pošta javnenabavke@putevirs.com
Internet adresa www.putevirs.com

I 2. Ispravlja se sljedeće


Odjeljak IV 3.b. mijenja se i glasi:
28.7.2017.

Odjeljak IV 6. mijenja se i glasi:
Datum i vrijeme 15.8.2017. 12:00:00


Odjeljak IV 7. mijenja se i glasi:
Datum i vrijeme 15.8.2017. 12:15:00
Adresa i mjesto
JP "Putevi RS" doo Banja Luka, Trg Republike Srpske br.8, H sprat 78000
Banja Luka
Odjeljak V mijenja se i glasi:
Tendersku dokumentaciju mogu preuzeti registrovani ponuđači u elektronskoj formi na sajtu www.ejn.gov.ba do
28.07.2017. godine.
Prema obavještenju sa portala ''e – nabavke '' www.ejn.gov.ba, objavljenom dana 25.07.2016. godine, ponuđač koji ne
preuzme tendersku dokumentaciju sa ovog portala ne može biti učesnik u datom postupku javne nabavke, jer se radi
o načinu koji nije predviđen članom 55. Zakona o javnim nabavkama.

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
750-1-1-32-8-40/17
PODIJELI: