(izmjena) Nabavka usluga izrade glavnog projekta fekalne kanalizacije u naselju Vukelji, MZ Ograđenovac, glavnog projekta kanalizacione mreže sa prečistačem otpadnih voda u naselju Repino Brdo, MZ Šatorovići, izrada Idejnog projekta i Glavnog projekta izgradnje kanalizacione mreže u MZ Gornji Rahić (Desna obala rijeke Brke), usluge projektovanja rekonstrukcije centralnog grijanja za potrebe JU Pete OŠ Brčko...

Datum objave: 24.09.2020. 13:27 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 24.09.2020.

ISPRAVKA ZA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1157-1-2-533-8-507/20Obavještenje koje se ispravlja

Broj obavještenja 1157-1-2-533-3-452/20
Datum objave obavještenja 24.8.2020.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv BRČKO DISTRIKT BIH
IDB/JIB 4600082130006
Kontakt osoba Miroslav Ristanović
Adresa Bulevar mira 1
Poštanski broj 76000 Brčko (sp bl)
Opština/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 212-708
Faks (049) 212-708
Elektronska pošta alma.kaloper@bdcentral.net
Internet adresa www.bdcentral.net

I 2. Ispravlja se sljedeće


Odjeljak IV 3. mijenja se i glasi:
2.11.2020.

Odjeljak IV 7. mijenja se i glasi:
Datum i vrijeme 2.11.2020. 13:00

Odjeljak IV 8. mijenja se i glasi:
Adresa i mjesto Zgrada Vlade Brčko distrikta BiH, sala broj 59
Datum i vrijeme 2.11.2020. 13:15

Mijenja se ANEKS B za lot broj: 1 (VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 2 (VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 3 (VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 4 (VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 5 (VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 6 (VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 7 (VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 8 (VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 9 (VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 10 (VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 11 (VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 12 (VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 13 (VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 14 (VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 15 (VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 16 (VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 17 (VII,VIII,IX).
Mijenja se INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY (III 2.b.,III 4.).

ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 1 –Izrada glavnog projekta fekalne kanalizacije u naselju Vukelji, MZ Ograđenovac

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Dat u tenderskoj dokumentaciji.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova

III Ukupna količina ili obim ugovora

Data u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 2.11.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 2.11.2020. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 2.11.2020. 13:15ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 2 – Izrada glavnog projekta kanalizacione mreže sa prečistačem otpadnih voda u naselju Repino Brdo, MZ Šatorovići

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Dat u tenderskoj dokumentaciji.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova

III Ukupna količina ili obim ugovora

Data u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 2.11.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 2.11.2020. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 2.11.2020. 13:15ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 3 – Izrada Idejnog projekta i Glavnog projekta izgradnje kanalizacione mreže u MZ Gornji Rahić (Desna obala rijeke Brke)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Dat u tenderskoj dokumentaciji.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova

III Ukupna količina ili obim ugovora

Data u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

9500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 2.11.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 2.11.2020. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 2.11.2020. 13:15ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 4 – Nabavka usluge projektovanja rekonstrukcije centralnog grijanja za potrebe JU Pete OŠ Brčko

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Dat u tenderskoj dokumentaciji.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova

III Ukupna količina ili obim ugovora

Data u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1282,05

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 2.11.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 2.11.2020. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 2.11.2020. 13:15ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 5 – Izrada projektne dokumentacije za regulaciju korita RašLjanske rijeke na potezu objekta fabrike PONE-ta u MZ
RašLjani

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Dat u tenderskoj dokumentaciji.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova

III Ukupna količina ili obim ugovora

Data u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4273,50

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 2.11.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 2.11.2020. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 2.11.2020. 13:15ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 6 – Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju propusta-mosta na lokaciji prema njivama Objede, MZ Krepšić

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Dat u tenderskoj dokumentaciji.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova

III Ukupna količina ili obim ugovora

Data u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4273,50

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 2.11.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 2.11.2020. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 2.11.2020. 13:15ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 7 - Izrada projektne dokumentacije za izgradnju ab zida u koritu rijeke Brke na lokaciji mezarja u MZ Brod

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Dat u tenderskoj dokumentaciji.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova

III Ukupna količina ili obim ugovora

Data u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4273,50

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 2.11.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 2.11.2020. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 2.11.2020. 13:15ANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 8 - Izrada projektne dokumentacije za izgradnju nasipa uz rijeku Tinju kroz naseLjeno mjesto Donji Vukšić

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Dat u tenderskoj dokumentaciji.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova

III Ukupna količina ili obim ugovora

Data u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6837,61

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 2.11.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 2.11.2020. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 2.11.2020. 13:15ANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 9 - Izrada projektne dokumentacije za izgradnju potpornog zida u koritu potoka Podarevac u MZ Skakava Gornja pored
kuće Ivana Lamešića

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Dat u tenderskoj dokumentaciji.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova

III Ukupna količina ili obim ugovora

Data u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4273,50

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 2.11.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 2.11.2020. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 2.11.2020. 13:15ANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 10 - Izrada projektne dokumentacije za izgradnju obaloutvrde od kuće Zijada Čolića uzvodno pored puta u MZ RašLjani

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Dat u tenderskoj dokumentaciji.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova

III Ukupna količina ili obim ugovora

Data u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4273,50

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 2.11.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 2.11.2020. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 2.11.2020. 13:15ANEKS B


Broj lota

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 11 - Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije rekonstrukcije – nadogradnje vatrodojave i video nadzora objekta u
ul. Bosne Srebrene broj 12 Brčko distrikt BiH

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Datu tenderskoj dokumentaciji.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova

III Ukupna količina ili obim ugovora

Data u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 2.11.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 2.11.2020. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 2.11.2020. 13:15ANEKS B


Broj lota

12


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 12 - Izrada projektne dokumentacije (idejni projekat) za izgradnju dječije igraonice u MZ Plazulje

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Dat u tenderskoj dokumentaciji.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova

III Ukupna količina ili obim ugovora

Data u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 2.11.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 2.11.2020. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 2.11.2020. 13:15ANEKS B


Broj lota

13


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 13 - Izrada projektne dokumentacija (idejni projekat) za izgradnju staze za boćanje sa pratećim objektima i dječije
igraonice u MZ Donji Rahić

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Dat u tenderskoj dokumentaciji.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova

III Ukupna količina ili obim ugovora

Data u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 2.11.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 2.11.2020. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 2.11.2020. 13:15ANEKS B


Broj lota

14


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 14 - Izrada projektne dokumentacije (idejni i izvedbeni projekat) za izgradnju tribina i rasvjete na malonogometnom
igralištu u MZ Ulice

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Brčko distrikt BiH

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova

III Ukupna količina ili obim ugovora

Data u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 2.11.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 2.11.2020. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 2.11.2020. 13:15ANEKS B


Broj lota

15


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 15 - Izrada projektne dokumentacije (izvedbeni projekat) za dogradnju objekta u MZ Ivici

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Dat u tenderskoj dokumentaciji.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova

III Ukupna količina ili obim ugovora

Data u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1700,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 2.11.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 2.11.2020. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 2.11.2020. 13:15ANEKS B


Broj lota

16


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 16 - Izrada projekne dokumentacije (idejni i glavni projekat) za asfaltiranje parkinga ispred groblja u MZ Gorice

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Dat u tenderskoj dokumentaciji.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova

III Ukupna količina ili obim ugovora

Data u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1200,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 2.11.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 2.11.2020. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 2.11.2020. 13:15ANEKS B


Broj lota

17


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 17- Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije za potrebe Policije Brčko distrikta BiH (Nadstrešnice)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Dat u tenderskoj dokumentaciji.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova

III Ukupna količina ili obim ugovora

Data u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Dato u tenderskoj dokumentaciji.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 2.11.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 2.11.2020. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 2.11.2020. 13:15INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Government of Brcko district BiH
UIN 4600082130006
Contact person Miroslav Ristanović
Address Bulevar mira 1
Postal code 76000 Brčko (sp bl)
Municipality/City Brčko Distrikt
Telephone (049) 212-708
Fax number (049) 212-708
Email address alma.kaloper@bdcentral.net
Website address www.bdcentral.net

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Brčko District

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Services, Architectural services; engineering services and integrated engineering services; urban planning and landscape
engineering services; related scientific and technical consulting services; technical testing and analysis services

II 1.a. Title of the object of the contract

Procurement of design services - 17 lots

II 1.b. Description of the object of the contract

Given in the tender documentation.II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

Main vocabulary
Code Description
Main object 71000000-8 Architectural, construction, engineering and inspection
services
71242000-6 Project and design preparation, estimation of costs
Additional object(s)
71322000-1 Engineering design services for the construction of civil
engineering works

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

Given in the tender documentation.

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

2.11.2020.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

No

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 2.11.2020. 13:00:00
Address and place Given in the tender documentation.

PART IV: ADDITIONAL INFORMATION

Given in the tender documentation.

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1157-1-2-533-8-507/20
PODIJELI: