(izmjena) Nabavka usluga izrade Glavnog projekta kanalizacionog sistema u naselju Bare u Doboju

Datum objave: 08.03.2021. 11:32 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.03.2021.

ISPRAVKA ZA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

103-1-2-8-8-32/21Obavještenje koje se ispravlja

Broj obavještenja 103-1-2-8-3-8/21
Datum objave obavještenja 20.1.2021.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRADSKA UPRAVA GRAD DOBOJ
IDB/JIB 4400016460004
Kontakt osoba Emir Džafić
Adresa Hilandarska 1
Poštanski broj 74000 Doboj (sp bl)
Opština/Grad Doboj (Doboj)
Telefon (053) 242-002
Faks (053) 236-194
Elektronska pošta javnenabavke@doboj.gov.ba
Internet adresa

I 2. Ispravlja se sljedeće


Odjeljak IV 3. mijenja se i glasi:
16.3.2021.

Odjeljak IV 7. mijenja se i glasi:
Datum i vrijeme 16.3.2021. 11:00

Odjeljak IV 8. mijenja se i glasi:
Adresa i mjesto Doboj, Hilandarska br.1, sala br.29
Datum i vrijeme 16.3.2021. 12:00

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
103-1-2-8-8-32/21
PODIJELI: